Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A review of the chip breaking methods for continuous chips in turning

JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES, vol.49, pp.50-69, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of the Rheological Properties of Polypropylene Filled with Colemanite

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, vol.28, no.9, pp.1179-1184, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DETERMINATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ZINC BORATE REINFORCED POLYPROPYLENE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.2, pp.227-234, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

MODELING OF THE EFFECTS OF PARAMETERS ON DIMENSIONAL ACCURACY IN LASER CUTTING OF AISI 304 STEEL WITH DIFFERENT GEOMETRIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.3, pp.505-515, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN INVESTIGATION OF CUTTING FORCES AND ANALYTICAL MODELLING IN MILLING COMPACTED GRAPHITE IRON WITH DIFFERENT LEAD ANGLES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, no.1, pp.135-143, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Wear Model in Milling Compacted Graphite Iron with Different Lead Angle Using Ceramic Cutting Tools

MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS V, vol.199, pp.371-376, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Statistical investigation of hydraulic driven circular interpolation motions

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.37, no.5, pp.557-568, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

OPTIMIZATION OF NUMERICAL CONTROLLED HYDRAULIC DRIVEN POSITIONING SYSTEM VIA TAGUCHI METHOD

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, no.1, pp.93-100, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN INVESTIGATION INTO THE INFLUENCES OF GRINDING WHEEL HARDNESS AND GRINDING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS AND GRINDING FORCES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.3, pp.577-584, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CHIP BREAKING PROBLEMS IN MACHINING OF INCONEL 718 SUPER ALLOY AND CHIP BREAKER DESIGN

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.1, pp.157-164, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN INVESTIGATION INTO THE INFLUENCES OF GRINDING WHEEL STRUCTURE ON SURFACE ROUGHNESS AND GRINDING FORCES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.1, pp.77-83, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dynamic Chip Breaker Design for Inconel 718 Using Positive Angle Tool Holder

MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, vol.23, no.8, pp.852-857, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ti6Al4V Malzemeye Uygulanan Delme İşleminde Kesme Parametrelerinin İtme Kuvveti, Kesme Momenti Ve Kesme Sıcaklığına Etkileri

İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, vol.1, no.3, pp.1-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AISI 1050 çeliğin tornalanmasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve talaş oluşumu üzerine etkilerinin araştırılması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.4, pp.628-633, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The investigation of the effects of cutting parameters on surface roughness and chip formation in turning of AISI 1050 steel

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.26, no.4, pp.628-633, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Study on the Effects of the Machining Parameters on Surface Roughness and Vibration in Milling 34CrNiMo6 Steel

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.22, no.3, pp.633-639, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

ANALYSIS OF SURFACE ROUGHNESS, SOUND LEVEL, VIBRATION AND CURRENT WHEN MACHINING AISI 1040 STEEL

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.37, no.2, pp.423-437, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Design of a novel walking assistance device for people with walking disabilities

International Journal of Engineering Technology, vol.6, no.4, pp.191, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Study on Spindle Vibration and Surface Finish in Turning of Al 7075

Solid State Phenomena, vol.261, pp.321-327, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ulusal Veritabanı ve Atıf İndeksi Kurulumu için Stratejiler, Problemler ve Çözüm Önerileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.3, no.2, pp.501-512, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining of Tool Wear in Cryogenic Machining of Cobalt Based Haynes 25 Superalloy

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, vol.9, no.8, pp.932-936, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analytical modelling or surface roughness during compact graphite iron milling using ceramic inserts

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, vol.9, no.8, pp.1478-1483, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategies Problems and Solutions for the Development of National Database and Citation Index

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri DergisiPart:C, Tasarım Ve Teknoloji, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ulusal Veritabanı ve Atıf indeksi Kurulumu için Stratejiler Problemler ve Çözüm Önerileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C Tasarım ve Teknoloji, vol.3, no.2, pp.501-512, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Analysis of Process Parameters for Turning Cobalt Based Super Alloy Haynes 25 L 605 Using Design of Experiment

Solid State Phenomena, vol.220, pp.749-753, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The design analysis and manufacturing a supportive device to walking disabled people

Solid State Phenomena, pp.87-93, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Yüksek Okullarında İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesinin Önemi

TUBAV Bilim Dergisi, vol.2, no.3, pp.386-391, 2009 (Other Refereed National Journals)

İş Hayatına Yeni Başlayacak Olan Gençlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine Bakışı

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.9, no.43, pp.20-22, 2009 (Other Refereed National Journals)

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Politeknik Dergisi/Journal of Polytechnic, vol.11, no.1, pp.13-17, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hidrolik Tahrikli Sayısal Denetimli Cihaz Bölüm 2 Doğrusal İnterpolasyon Hareketlerinin İncelenmesi

C.B.Ü. Soma Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Dergisi, vol.2, no.10, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hidrolik Tahrikli Sayısal Denetimli Cihaz Bölüm 1 Sistemin Yapılandırılması

C.B.Ü. Soma Meslek Yüksek Okulu Teknik Bilimler Dergisi, vol.2, no.10, 2008 (Other Refereed National Journals)

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Kesme Hızının ve Takım Kaplamasının Takım Aşınmasına Etkileri

Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic,,, vol.11, no.3, pp.243-247, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dairesellik Hatası Ölçümünde Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi

Politeknik Dergisi/Journal of Polytechnic, vol.10, no.2, pp.137-144, 2007 (Other Refereed National Journals)

Manyetik Yatak Sistemleri Üzerine Bir Araştırma

Mühendislik Bilimleri Dergisi/Journal of Engineering Science, vol.13, no.2, pp.235-245, 2007 (Other Refereed National Journals)

Düzlem Taşlama İşleminde Taşlama Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Bir Dinamometre Tasarımı Ve İmalatı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, TEKNOLOJİ Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-118, 2006 (Other Refereed National Journals)

CNC Kontrollü Dairesel İnterpolasyon Hareketlerindeki Yuvarlaklık Hatasının En Küçük Kareler Metodu ile Değerlendirilmesi

Politeknik Dergisi/Journal of Polytechnic, vol.9, no.1, pp.27-33, 2006 (Other Refereed National Journals)

Freze Tezgahı için Geliştirilen PLC Tabanlı Divizör

S.D.Ü: Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.311-316, 2006 (Other Refereed National Journals)

The Minimization of CNC Part Programs in a Vertical Machining Center in Terms of Tool Path and Cutting Parameter Criteria

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.29, no.12, pp.75-88, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lepleme İşleminde İş Malzemesi Sertliğinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri

G.Ü. Journal of Science Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.81-87, 2004 (Other Refereed National Journals)

Prizmatik Parçaların Frezelenmesinde Kesme Parametreleri İle Yüzey Pürüzlülüğü Arasındaki İlişkilerin Deneysel Olarak Bulunması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.127-134, 2003 (Other Refereed National Journals)

Elimination of the Quality Problems Encountered in Mass Production by Using Statistical Quality Control

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.27, no.2, pp.83-93, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mamul Ambarının Endüstriyel Robotla Stok Denetimi İçin Bir Prototip Çalışması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.4, pp.857-866, 2002 (Other Refereed National Journals)

Frezelemede Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Mikro Yapıya Etkilerinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.727-736, 2002 (Other Refereed National Journals)

CNC Freze Tezgahlarında Optimum İşleme Süresi ve Üretim Maliyetine Göre Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.3, pp.737-746, 2002 (Other Refereed National Journals)

Farklı Cep İşleme Çevrimlerinin İşleme Süresi ve Yüzey Pürüzlük Kriterlerine Göre İncelenmesi

Makina Tasarımı ve İmalat Dergisi, vol.4, no.3, pp.134-139, 2002 (Other Refereed National Journals)

BSD li Dik İşleme Merkezinde Parça Programına Göre Zaman Analizi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.41-50, 2002 (Other Refereed National Journals)

Enjeksiyon Parametrelerinin Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Pp Ve Naylon 6 Pa6 Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.11-19, 2001 (Other Refereed National Journals)

Frezeleme işlemlerinde Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

Makina Tasarımı ve İmalat Dergisi, vol.4, no.1, pp.3-10, 2001 (Other Refereed National Journals)

Taşlamada Parametrelerin Etkisi

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.189-198, 2001 (Other Refereed National Journals)

Silindirik Taşlamada Taş Tane Büyüklüğü Taş Dokusu ve Taş Sertliğinin Taşlama Oranına Etkileri

Makina Tasarımı ve İmalat Dergisi, vol.3, no.3, pp.193-199, 2000 (Other Refereed National Journals)

İmalatta Süper Bitirme işlemi Ve Taşlama ile Karşılaştırılması

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, TEKNOLOJİ Dergisi, vol.3, no.1, pp.49-58, 2000 (Other Refereed National Journals)

İmalatta Süper Bitirme İşlemi ve Taşlama İle Karşılaştırılması

İmalatta Süper Bitirme İşlemi ve Taşlama İle Karşılaştırılması, vol.3, no.1, pp.49-58, 2000 (Other Refereed National Journals)

Silindirik Taşlama işleminde Taş ve işleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü üzerine Etkilerinin Deneysel Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.723-733, 1999 (Other Refereed National Journals)

Silindirik Taşlamada Taşlama Parametreleriyle Yüzey Pürüzlülüğü ve Taşlama Oranı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, TEKNOLOJİ Dergisi, vol.2, no.2, pp.159-167, 1999 (Other Refereed National Journals)

Tel Elektroerezyon İle İşleme Tekniği

Endüstriyel Teknoloji, vol.2, no.1, pp.20-25, 1996 (Other Refereed National Journals)

Taşlama üzerine Bazı Parametrelerin Etkisi

Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.3, pp.77-94, 1995 (Other Refereed National Journals)

Zımpara Taşının Bilenmesi ve Taşlama Verimliliği

Endüstriyel Teknoloji, vol.1, no.1, pp.54-59, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Novel Breaker Kit Design for Continuous Chip Breaking in Turning Operations

ICENS International Conference on Engineering and Natural Science, 3 - 07 May 2017

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN TORNALANMASI ESNASINDAKULLANILAN DİNAMİK TALAŞ KIRICININ YÜZEYPÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMAS

UTİS 2016, 7th International Symposium On Machining, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.279-287

Investigation of Surface Roughness in Turning of Cobased Super Alloy Haynes 25 under Cryogenic Cooling

ICENS 24-28 May 2016 Sarejevo, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.961-964

Intelligent Production Machine

International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Venice, Italy, 13 - 14 August 2015, vol.9

Analytical Modelling of Surface Roughness During Compacted Graphite Iron Milling Using Ceramic Inserts

ICMMM 2015: 17th International Conference on Machining and Machinability of Materials, Venedik, Italy, 13 - 14 August 2015, vol.18, pp.1117-1122

Experimental investigation of the effects of runner profılesOn flows in plastic injection molds

ICENS 2015 International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015

Experımental Investigation Of The Effects Of Runner Profiles On Flows in Plastic Injection Molds

1st International Conference on Engineering and Natural Science-ICENS 2015, Üsküp, 15 - 19 May 2015, pp.373-380

Silindirik Taşlama İçin PLC Kontrollü Taş Bileme Aparatının Tasarımı ve İmalatı.

3.Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.378-384

The design and manufacturing a dual axix supportive device to walking for adult disabled people

3rd international Scientific Conference of Iranian Academics in Turkey, 15 February 2010

Orvar Supreme Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenebilirliğinin İncelenmesi

5.ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Orvar supreme sıcak iş takım çeliğinin işlenebilirliğinin incelenmesi

5. Uluslararasıİleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Books & Book Chapters

Titanyum ve süper alaşımlarda soğutma yöntemlerinin etkileri

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KALAYCIOĞLU HÜLYA VE YALÇINKAYA SENAİ, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.102-120, 2020

Mastercam X ile Çok Eksen ve Torna Operasyonları

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2007

Unigraphics ile Cam işlemleri

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006

SolidWorks ile Modelleme

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006

SolidWorks ile Uygulamalar

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006

Inventor 10 0 ile Modelleme

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006

Catia CAD CAM Programı ile Tasarım

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2005

Catia CAM Modülü ile İmalat

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2005

AutoCAD ile Çizim ve Modelleme

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2004

MasterCAM ile Tasarım ve Üretim

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2004

Unigraphics NX ile Modelleme

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2003