Education Information

Education Information

 • 2008 - 2016 Doctorate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Trabzon yöresi ballarında polen analizi

  Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Trabzon ili atmosferindeki polenlerin araştırılması

  Gazi University, Fen Fakültesi