Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Ölçekli Çevresel Endeksler İle Türkiye’nin Çevre Performansının İrdelenmesi

International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studie, 13 - 15 June 2019

İklim Değişikliği ve Kentleşme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE GIDA GÜVENCESİ SEMPOZYUMU, Turkey, 26 - 27 July 2017 Sustainable Development

SUSTAINABLE URBANISATION and EUROPEAN GREEN CAPITALS

4. ULUSLARARASI KENTSEL ve ÇEVRESEL SORUNLAR ve POLİTİKALAR KONGRESİ, 20 - 22 October 2016

ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİ NE ÇEVRECİLİK KAVRAMININ ENTEGRASYONU

8. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRE, Turkey, 7 - 09 November 2016

Books & Book Chapters

Importance of Bioinformatics in Environmental Education and Need Analysis in Turkey

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül,Nurcan Uzel, Editor, SRA Academic Publishing, Ankara, pp.53-68, 2019 Sustainable Development

Türkiye’nin Çevre Performansının Daha iyi Yaşam Endeksi Üzerinden İrdelenmesi

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma Makaleleri, Alkan ÖZTEKĠNNil ERTEKĠN BĠNBAY, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.5-24, 2019

Mevcut Yerleşimleri İmar Revizyonları İle ‘Ekokentler’ e Dönüştürmek: Kırşehir Örneği

in: Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi, Deni,z İşçioğlu, Editor, Palme Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.235-260, 2018

Nükleer Güç Santrallerine Çevre Etiği ve Ekolojik Açıdan Yaklaşım

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Doç. Dr. Nihada DELOBEGOVIĆ DZANIĆ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.99-124, 2018

Qualification Design and Sanitation for Sustainable Drinking Water

in: Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development, , Editor, IGI Global Publishing, pp.242-264, 2018