Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENVIRONMENTAL EFFECTS ON THE BASIS OF ENERGY SOURCES DURING CHARGING OF ELECTRIC VEHICLES ....

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM), Niğde, Turkey, 13 - 15 October 2022

Küresel Ölçekli Çevresel Endeksler İle Türkiye’nin Çevre Performansının İrdelenmesi

International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studie, 13 - 15 June 2019

Ambalaj Atıkları Yönetiminde Halkın Bilinçlendirilmesinin Önemi: Afyonkarahisar Örneği

5.Kentsel Ve Çevresel Sorunlar Ve Politikalar Kongresi, Aksaray, Turkey, 18 - 20 October 2018

İklim Değişikliği ve Kentleşme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE GIDA GÜVENCESİ SEMPOZYUMU, Turkey, 26 - 27 July 2017 Sustainable Development

SUSTAINABLE URBANISATION and EUROPEAN GREEN CAPITALS

4. ULUSLARARASI KENTSEL ve ÇEVRESEL SORUNLAR ve POLİTİKALAR KONGRESİ, Aksaray, Turkey, 20 - 22 October 2016

ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİ NE ÇEVRECİLİK KAVRAMININ ENTEGRASYONU

8. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRE, Turkey, 7 - 09 November 2016

Composition of Gazi University Beşevler Campus and Its Recycling Potential

ISBS 2nd Intl Sustainable Buidings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.747-755

"Environmental Attittudes" of Local Authority Staff in Ankara

2nd Intl Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Aksaray, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.436-448

Books & Book Chapters

Investigation Of Modern Biotechnology Application Potential For Climate Change Mitigation In Turkey

in: Mathematics and Natural Sciences Research and Theory, Rıdvan Karapınar, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.79-97, 2022 Sustainable Development

Çevre Danışmanlık Hizmeti Veren Çevre Görevlilerinin Çevresel Farkındalık ve Tutumlarının Belirlenmesi: Ankara Örneği”

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, Özlem Sallı Bideci, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.63-78, 2022

Investigation of Modern Biotechnology Applicaton Potential for Climate Change Mitigation in Turkey

in: Recent Researches and Reviews in Mathematics and Natural Science, Rıdvan Karapınar, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.79-97, 2022

Importance of Bioinformatics in Environmental Education and Need Analysis in Turkey

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül,Nurcan Uzel, Editor, SRA Academic Publishing, Ankara, pp.53-68, 2019 Sustainable Development

Türkiye’nin Çevre Performansının Daha iyi Yaşam Endeksi Üzerinden İrdelenmesi

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma Makaleleri, Alkan ÖZTEKĠNNil ERTEKĠN BĠNBAY, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.5-24, 2019

Mevcut Yerleşimleri İmar Revizyonları İle ‘Ekokentler’ e Dönüştürmek: Kırşehir Örneği

in: Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi, Deni,z İşçioğlu, Editor, Palme Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.235-260, 2018

Nükleer Güç Santrallerine Çevre Etiği ve Ekolojik Açıdan Yaklaşım

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Doç. Dr. Nihada DELOBEGOVIĆ DZANIĆ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.99-124, 2018

Qualification Design and Sanitation for Sustainable Drinking Water

in: Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development, , Editor, IGI Global Publishing, pp.242-264, 2018

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

56

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

74

H-Index (Scopus)

4

Project

16

Thesis Advisory

20

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals