Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı parlatma sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 20.Uluslar arası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2016