Education Information

Education Information

 • 1990 - 1994 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1987 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Kapulukaya Baraj Gölü` nde yaşayan stizostedion lucioperca (L..,1758) Leuciscus Cephalus (L.,1758)’xxun biyo-ekolojileri üzerine bir araştırma

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 1989 Postgraduate

  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının Zihinsel Haritalarının Öğrencilerin Başarısına Etkisi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)