Biyografi

 Name                                      Altan Alperen

 Date of Birth                           27.01.1962

 Place of Birth                          Istanbul

 Marital Status                          Married

 Education

 1968-1973                              Riegelhofschule (Primary School, Germany)

 1973-1976                              Otto-Hahn-Gymnasium (Secondary School, Grades      

                                                 5-8, Germany)

 1976-1980                               Manisa High School (Turkey)

 Higher Education

 1980-1984                               B.A., Ankara University, Department of German

                                                  Language and Literature

 1985-1987                               M.A., Ankara University, Department of German

                                                  Language and Literature

 1987-1993                               Ph.D., Ankara University, Department of German

                                                 Language and Literature

 Research Grants

 1989-1991                               DAAD, Saarland University (Germany)

 1996                                         DAAD, Saarland University (Germany)

 2000                                         DAAD, Saarland University (Germany)

 2004                                         Ohio State University, East Lansing (USA)

 2005                                         DAAD, Saarland University (Germany)

 Career

 1984-1985                               Instructor, German Language Teaching, Cumhuriyet

                                                 University, Turkey

 1985-1986                               Reserve-Officer at Military School, Ankara

 1987-1989                               Instructor, Department of German Language

                                                 Teaching, Gazi University, Turkey

 1991-1995                              Assistant Professorship, Department of German

                                                 Language Teaching, Gazi University, Turkey

 1997                                        Export/Import Certificate, TODAIE (State Institute)

 1995-2000                              Associate Professorship, Department of German

                                                 Language Teaching, Gazi University, Turkey

 2001                                        Full Professorship, Department of German Language

                                                 Teaching, Gazi University, Turkey

 2001-2002                              Visiting Professor at the Department of Turkish

                                                 Language and Literature, Al-Azhar University, Ain-

                                                 Al-Shams University, Cairo, Egypt

 since 2001                                Full Professorship, Department of German

                                                 Language Teaching, Gazi University, Turkey

 

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye 2011 - 2015
Doktora, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye 1987 - 1993
Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türkiye 1980 - 1984

Yabancı Diller

Almanca, C1 İleri
İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Eine Vergleichende Untersuchung der mystischen züge in der Lyrik Hermann Hesses und Necip Fazıl Kısakürek, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, 1993
Yüksek Lisans, Eine vergleichende Untersuchung der Hörspiele Günther Eichs und Behçet Necatigils, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, 1987

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2001 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1995 - 2001
Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1994 - 1995
Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1987 - 1993

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Gazi Üniversitesi, Yabacı Diller Öğretimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2013 - 2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1999 - 2001

Yönetilen Tezler

ALPEREN A., Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversiteleri, Alman Kara Harp Okulu ve Almanya'da Subay Eğitimi, Yüksek Lisans, Ş.ÖZDEMİR(Öğrenci), 2019
ALPEREN A., Nazi Almanyası'nda çocuk kitaplarının propaganda aracı olarak kullanılmasına dair bir örnek: Der giftpilz (zehirli mantar), Yüksek Lisans, A.YURDAKUL(Öğrenci), 2019
ALPEREN A., Almanca öğretiminde podcast yardımıyla dinleme becerilerinin geliştirilmesi yönelik bir araştırma, Yüksek Lisans, D.TAHİR(Öğrenci), 2019
ALPEREN A., Entegrasyon kurslarının Almanya'ya göç eden Türklerin entegrasyon süreçlerine katkısı, Yüksek Lisans, A.YAPRAK(Öğrenci), 2019
ALPEREN A., Alman Der Spiegel dergisinin Recep Tayyip Erdoğan algısı, Yüksek Lisans, T.DELİMEHMETOĞLU(Öğrenci), 2016
ALPEREN A., Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan Almanca ders kitaplarının iletişimsel yeti bağlamında incelenmesi, Doktora, H.ÇELTİK(Öğrenci), 2016
ALPEREN A., 4. sınıf Toko Demo Almanca ders kitabının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında analiz edilmesi, Yüksek Lisans, F.KARATAŞ(Öğrenci), 2014
ALPEREN A., AB Ortak Başvuru Metni kapsamında Delfin Almanca ders kitabının incelenmesi, M.Banu(Öğrenci), 2013
ALPEREN A., Film çevirisinde eşleme yaparken karşılaşılan çeviri sorunları, Doktora, S.GÜNAY(Öğrenci), 2013
ALPEREN A., Türkiye ve Almanya'daki entegrasyon kurslarında kullanılmakta olan ders kitaplarının yöntemler bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Doktora, A.KILINÇ(Öğrenci), 2013
ALPEREN A., Yabancı diller için AB Ortak Başvuru Metni kapsamında Delfin Almanca ders kitabının incelenmesi, Yüksek Lisans, M.BANU(Öğrenci), 2013
ALPEREN A., Karl May / Franz Kandolf'a ait "In Mekka" adlı romanın çevirisinin biçimsel, içeriksel ve kültürel Açılardan analizi ve dil öğretimine yansımaları, Yüksek Lisans, S.MEHMET(Öğrenci), 2013
ALPEREN A., Die nation in den Deutschen und Türkischen antrittsreden eine politiolinguistische diskursanalyse, Doktora, M.FLORİAN(Öğrenci), 2012
ALPEREN A., Michael Ende'nin "Momo" adlı eserinin Türkçe çevirisine eleştirel yaklaşım, Yüksek Lisans, T.YILMAZ(Öğrenci), 2012
ALPEREN A., İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan Almanca ders kitaplarının kültürlerarası yaklaşım bağlamında incelenmesi, Yüksek Lisans, M.KOÇAK(Öğrenci), 2010
ALPEREN A., Bertolt Brecht'in tiyatro metinlerinin Türkçeye aktarılışında deyim aktarmalarından kaynaklanan sorunlar ve bu sorunların dil öğretimindeki yansımaları, Yüksek Lisans, A.AKTAY(Öğrenci), 2009
ALPEREN A., Erich Kaesner'in Das Fliegende Klassenzimmer adlı eserinin Türkçe çevirisine eleştirel yaklaşım, Yüksek Lisans, M.SEVİNÇ(Öğrenci), 2007
ALPEREN A., Übersetzungsprobleme für die wiedergabe der bildhaften ausdrücke im roman böll's "Der zug war pünktlich", Yüksek Lisans, D.OĞUZ(Öğrenci), 2007
ALPEREN A., ERICH KÄSTNER'İN DAS FLİEGENDE KLASSENZİMMER ADLI ESERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIM, M.SEVİNÇ(Öğrenci), 2007
ALPEREN A., Zur vermittlung der kommunikativen kompetenz in den lehrwerken `Deutsch als fremdsprache' in der Türkei (vergleich einiger lehrwerke), Doktora, H.YILMAZ(Öğrenci), 2006
ALPEREN A., Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" ve Hermann Hesse'nin "Bozkır Kurdu" (Der Steppenwolf) adlı romanlarında kimlik arayışı, Doktora, O.BOZDEMİR(Öğrenci), 1998
ALPEREN A., Eine vergleic hende untersuchung über die Deutschen und Türkischen volksmarchen, Doktora, Ş.ORUÇ(Öğrenci), 1997

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar