Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cochlear Implantation in Inner Ear Malformations: Considerations Related to Surgical Complications and Communication Skills.

ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, pp.1-8, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Management of children with auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD).

Brazilian journal of otorhinolaryngology, vol.82, no.5, pp.493-9, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Audiologic evaluations of children with mucopolysaccharidosis

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.82, no.3, pp.281-284, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cochlear Implantation in Extraordinary Cases

BALKAN MEDICAL JOURNAL, vol.32, no.2, pp.208-213, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Delayed prelingual cochlear implantation in childhood and puberty

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.79, no.2, pp.146-150, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Methods and Preliminary Outcomes of Pediatric Auditory Brainstem Implantation

ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, vol.123, no.8, pp.529-536, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Association of GJB2 gene mutation with cochlear implant performance in genetic non-syndromic hearing loss

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.75, pp.1572-1575, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Salgın Dönemi:Odyolojide Tele-Müdahale Uygulamaları

Türkiye Klinikleri, pp.48-52, 2020 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Odyolojisi Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif Takip

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz, vol.5, pp.33-38, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Odyolojisi ve İşitme Engellilerde Özel Eğitim Süreci

Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz J ENT, vol.5, no.2, pp.100-110, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşitme Kayıplı Çocuklarda Dil Gelişimi ve Akademik Beceriler

X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 25 December 2020

İşitme Kayıplı Çocukların Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 24 December 2020

TeleRehabilitasyon

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 24 December 2020

TeleRehabilitasyon

Cochlear Rehabilitasyon Eğitim Akademisi Online Sempozyumu, Turkey, 20 December 2020

İşaret Dili ile eğitim; 
Kimler için ne zaman ve nasıl
?

5.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, Turkey, 27 June 2020

İşitme Kayıplı Çocuklarda Rehabilitasyon Süreci

5.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, Turkey, 25 June 2020

İşitme Kayıplı Bebek ve Aile Eğitimi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YENİDOĞAN İŞİTME TARAMALARI VE İŞİTME KAYIPLI BEBEK-AİLE EĞİTİMİ KURSU, Turkey, 08 December 2018

İşitme Cihazı Merkezlerinde Karşılaşılan Sorunlar

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Cochlear implantation in Alzheimer’s Disease: A case study

15th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technology, Antwerp, Belgium, 27 - 30 June 2018

The use of facilitative language techniques by mothers with hearing-impaired children using cochlear implants

15th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technology, Antwerp, Belgium, 27 - 30 June 2018

Geç Prelingual Olgularda Koklear İmplantasyon

6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Beyin Sapı ve Koklear implant Uygulamalarında Sınırda Vakalara Yaklaşım(Hasta Seçimi, Preop, İntraop, Postop Değerlendirmeler)

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Erken Çocukluk Döneminde İşitme Engelli Çocuklara YönelikAile Merkezli Müdahale

Uluslararasi Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

Erken Çocukluk Dönemine İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Aile Merkezli Müdahale

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

Gazi’de İşitme Kaybına Yaklaşım

I.Gazi Odyoloji Mezunları Toplantısı, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017

Bilateral Koklear İmplantta Rehabilitasyon

I. GaziOdyoloji Mezunları Toplantısı, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017

Family Centred Guidance

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, FAMAGUSTA, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

Development of auditory perception and speech discrimination results in post-lingual cochlear implant users

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

Speech, Spatial and Qualities of Hearing Results of Post-lingual Cochlear Implant Users / Preliminary Research

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

The Efficancy of Mothers’ Auditory-Verbal Therapy Practices on Word Production and Vocabulary Development of Children with Hearing Impariment

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, FAMAGUSTA, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

COCHLEAR IMPLANTATION IN SCHIZOPHRENIA: A CASE STUDY

11 th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017, pp.141-142

Short-term results on auditory perception and language development of children with simultaneous bilateral cochlear implants

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

Quality of life of pediatric patients with cochlear implant

The European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 30 May 2015, vol.11, pp.72

Konuşması Gereken Çocuğa Odyolojik ve Rehabilitatif Yaklaşım

Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2015

Intraoperatif Results In Auditory Neuropathy Patients With Cochlear Implants

12th Congress of The European Federation of Audiology Societies (EFAS), 27 - 30 May 2015

Intraoperatif Results In Auditory Neuropathy Patients With Cochlear Implants

12th Congress of The European Federation of Audiology Societies (EFAS), 27 - 30 May 2015, pp.26

Çocuklarda Gecikmiş Konuşma

Sağlıkta Yerel Yönetimler ve Gazi Üniversitesi Bilgilendirme Toplantıları I, Ankara, Turkey, 11 March 2015

İşitsel Nöropati’li Çocuklarda Eğitisel Süreç

Odyolojide Özel Konular Tanı-Tedavi ve Eğitsel Yaklaşımlar, Eskişehir, Turkey, 25 October 2014

Koklear İmplantlılarda İfade Edici Dil Gelişimi

9th Inner Ear Dieaseand Cochlear Inplantation Symposium, İzmir, Turkey, 3 - 05 September 2014

Koklear İmplant ve İşitme Cihazı Kullanan Çocuklarda Duyusal İşlemleme Bozuklukları

Uluslararası Katılımlı İç Kulak Hastalıkları ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 September 2014

Koklear İmplant:Problemler ve yaklaşım yöntemleri

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi kongresi, 17 - 19 April 2014

Mukoplisakkoridozlu Çocukların Odyolojik Takip Sonuçları

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 April 2014

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi

İşitme Kayıplarında Medikal-Cerrahi- Odyolojik-Eğitsel Uygulamalar, Diyarbakır, Turkey, 8 - 09 March 2014

Okul Öncesi 4-6 yaş İşitme Engelli Çocukların Sosyal Becerierlinin Değerlendirilmesi

ELMIS 2013 Effective Leadership and ınclusize Schools: Education and rehabilitation, 19 - 21 June 2013

İşitsel-Sözel Terapi’de Ailelerin Katılımı

Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and rehabilitation (ELMIS 2013), 19 - 21 June 2013

Okul Öncesi 4-6 yaş İşitme Engelli Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi.

Effective Leadership and Inclusize Schools: Education and rehabilitation, 19 - 21 June 2013

Konuşma Sesi Bozukluğunun Sentral İşitsel İşlemleme Açısından İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 07 May 2013

Yaşa Göre İşitsel Tepki ve Dil Gelişimi

Birinci Basamakta KBB Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 April 2013

Koklear İmplantasyon Öncesi Dil ve Konuşma gelişimi Değerlendirmesi

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Otoloji ve Nörootoloji Okulu, Turkey, 16 March 2013

Konuşma Sesi Üretiminde Bozukluk Olan Çocuklarda Sentral İşitsel İşlemleme Fonksiyonun Değerlendirilmesi

Uluslar arası Katılımlı I.Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya/Kemer, Turkey, 1 - 05 February 2012

Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı, Önemi, Karşılaşılan Sorunlar

Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi (UDEMKO), Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Erken Tanılanmış İşitme Kayıplı Çocuklarda İşitsel-Sözel Terapi ve Oyun

Uluşlararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi (UDEMKO), Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İşitme Tarama Programı (YDİTP) Sonuçları

Uluşlararası Katılımlı I. Ulusal Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Konuşma Sesi Üretiminde Bozukluk Olan Çocuklarda Sentral işitsel İşlemleme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı I:Ulusal Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Neden İşitsel-Sözel Terapi?

27. Hacettepe KBB Alunmi Toplantısı ve İşitsel-Sözel Terapi Toplantısı, Turkey, 10 June 2011

İşitme Kayıplı Çocuklarda Akademik Beceri Kazandırmada Etkili Bir Yöntem “Strateji Öğretimi

The Listening to Learn 2010 Türkiye, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2010

Koklear İmplant Sonuçlarımız

29. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 31 May 2007

Gazi üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması programı(YİTP)

29. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 31 May 2007

Books & Book Chapters

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler ve Teknoloji

in: Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim, Özge Özdemir, Editor, vize akademik, Ankara, pp.183-204, 2018

Integrated Scales of Development

in: Listen Learn Talk, Şenay Altınyay,Halide Kara, Editor, Cochlear Ltd, İstanbul, pp.17-125, 2016

Educational Approaches in Children with Hearing Impairment

in: Basic Audiology, Erol Belgin,Ayşe Sanem Şahlı, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.555-562, 2015