Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

METAL ENJEKSİYON KALIPLAMA İÇİN VİDALI KEMİK İMPLANT KALIP TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMA ÜRETİM PARAMETRELERİ İÇİN KONTROL MEKANİZMASININ GELİŞTİRİLMESİ

I. International Turkish Word Enginnering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017