Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Makedonyalı Said ve Masum İmam Mersiyeleri

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.82, pp.153-161, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Remzi ve Divanı

Türkiyat Mecmuası, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makedonyalı Saîd ve Şiirleri

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.205-228, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üç Dostun Birlikte Meşki Nev î Bâkî ve Muradî nin Nazireleşmeleri

TURKİSH STUDİES, pp.65-97, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazelde İkileme Redif ve İkilime Kafiye

Turkish Studies, vol.4, no.2, pp.79-118, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Şiir Dilinin Kebk-i Hırâmânı ya da Geh Gâh”

Türk Kültürü - Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ravzînin Edincik Şehrengizi

Gazi Türkiyat, pp.97-126, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

VEFATININ 150 YILINDA SELÂNİKLİ AHMET MEŞHÛRÎ

turkish studies, pp.262-273, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

METİN NEŞRİNDE MECMUALARIN ROLÜ VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

Turkish Studies, pp.122-137, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vefatının 150 Yılında Selânikli Ahmet Meşhûrî

Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.2, no.4, pp.262-273, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Redife Farklı Bir Bakış Çift Çapraz Redifle Yazılmış Tek Kafiyeli Şiirler

Bilig, no.33, pp.167-188, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üsküp Tarihi

HİKMET İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.4, pp.9-17, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı

İlmi Araştırmalar, no.16, 2003 (Other Refereed National Journals)

”Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı”

İlmî Araştırmalar-Dil ve Edebiyat İncelemeleri, no.16, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kasidede Muhteva Unsurları

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.137-159, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girizgaha Dair

TÜRK KÜLTÜRÜ, no.389, pp.546-551, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hafî ve Divanı

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1266-1276

Türkiye Yükseköğrenimindeki Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Örneği

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 June 2018 - 30 June 2019

Sanî ve Sanî’nin Bektaşilik Vurgusu

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.109-120

Balkanlarda Osmanlı Yazmaları

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (05-08 Eylül 2018) Üsküp, Üsküp, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.8-17

Aruz Öğretimine Dair Dikkatler ve teklifler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.739-749

Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Yazma Becerilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.761-768

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Duygu Durumlarını Yansıtan Kalıp İfadeler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.751-760

Edebiyat Aydasında Yargı Etiği

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.30-52

GEÇMİŞİN İDRAKİNDE GELECEĞİN İNŞASINDA BİR KÖPRÜ FUZÛLÎ

Türk Maneviyatında Fuzuli Mirası Uluslararası Sempozyumu, Astana, Kazakhstan, 06 November 2015

Biyografi Kaynağı Olarak Mecmualar

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.87

Mecmualar Aynasında Nabî

Nabî Sempozyumu, Urfa, Turkey, 1 - 03 June 2014, pp.521-542

Books & Book Chapters

Edebî Metinleri Medeniyet Değerleriyle Şerh Etmek

in: Türkoloji El Kitabı, Yavuz Kartallıoğlu, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.266-285, 2020

-E İnkâr Etmek” Üzerine

in: Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür: Dr. Asiye Duman’a Armağan, İhsan Kalenderoğlu, Pınar Kanık Uysal, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.801-828, 2020

Aruz-Prozodi İlişkisi ve Aruzla Yazılmış Metinleri Taktiye Uygun Okumak/Okutmak

in: Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı, İsmet Çetin, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.41-49, 2020

Şiir Serüveninde Bir Şair: Öykünme ve Rekabet Bağlamında Sânî’nin Türk Şairleriyle Münasebeti

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel YönleriyleTürkiye ve Rusya 3, Dr. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.649-667, 2019

Ramazan Behiştî Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2018

Bir Aldanış Hikayesi: Adem’i Cennetten Çıkaran Dane

in: Divanlar Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.79-91, 2018

Leff ü neşr Kullanımına Dair Dikkatler ve Bu Bağlamda Ahmet Paşa’xxnın Bir Gazelinin Şerhi

in: Bilimin İzinde Prof. Dr. Pervin Aytaç Armağanı, Reyhan Gökben Saluk, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.173-196, 2018

Geçmişin İdrakinde Geleceğin İnşasında Bir Köprü: Fuzulî

in: Osmanlı’da Dil ve Edebiyat, Bayram Ali Kaya, Feyza Betül Aydın, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.31-52, 2018

Ravzî Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Vücudî, Hayâl u Yâr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler veYayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Selanikli Meşhuri Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2017

Remzi Divanı

Birleşik Kitabevi, Ankara, 2016

Nâbî’nin İdeal Gazeli

in: Şair Nâbî, Ali Fuat Bilkan, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.283-297, 2013

Mecmualar Aynasında Nâbî

in: Şair Nabî, Ali Fuat Bilkan, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.225-244, 2013

Memduhun Vasıfları ve Gelenek

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VIII, Kasideye Medhiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım, Editor, Klasik, İstanbul, pp.362-377, 2013

XVI. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

in: Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Eski Türk Edebiyatı, M. Kayahan Özgül, Editor, Kurgan Edebiyat, Ankara, pp.105-193, 2013

Mecmualara Yansıyan Mesnevi Zevki

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VI, Mesnevi: Hikâyenin Şiiri, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.287-298, 2011

Meşhurî Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009

Ravzî Divanı

Birleşikkitabevi, Ankara, 2007

Episodes in the Encyclopedia