Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hüznü Soluyan Şair: Ali Akbaş

Kardeş Kalemler , no.190, pp.87-92, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sânî ve Rodos Şehrengizi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , vol.1, no.26, pp.83-109, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Ravzînin Edincik Şehrengizi

Gazi Türkiyat , pp.97-126, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Üsküp Tarihi

HİKMET İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , no.4, pp.9-17, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Girizgaha Dair

TÜRK KÜLTÜRÜ , no.389, pp.546-551, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MANZUM METİNLERİN ÖĞRETİMİNDE SÜREÇ TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI

Bilge Tonyukuk Anısına III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.725-740

BAYRÂMÎ VE NAZİRE ŞİİRLERİ

Bilge Tonyukuk Anısına III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.241-269

Hafî ve Divanı

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.1266-1276

Türkiye Yükseköğrenimindeki Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Örneği

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 June 2018 - 30 June 2019

Sanî ve Sanî’nin Bektaşilik Vurgusu

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.109-120

Balkanlarda Osmanlı Yazmaları

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (05-08 Eylül 2018) Üsküp, Üsküp, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.8-17

Aruz Öğretimine Dair Dikkatler ve teklifler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.739-749

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Duygu Durumlarını Yansıtan Kalıp İfadeler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.751-760

Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Yazma Becerilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.761-768

Edebiyat Aydasında Yargı Etiği

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.30-52

GEÇMİŞİN İDRAKİNDE GELECEĞİN İNŞASINDA BİR KÖPRÜ FUZÛLÎ

Türk Maneviyatında Fuzuli Mirası Uluslararası Sempozyumu, Astana, Kazakhstan, 06 November 2015

Biyografi Kaynağı Olarak Mecmualar

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.87

Mecmualar Aynasında Nabî

Nabî Sempozyumu, Urfa, Turkey, 1 - 03 June 2014, pp.521-542

Books & Book Chapters

Hasan Şevkî ve Tercümân-ı Hakikat ile Saadet Gazetelerindeki Şiirleri

in: M. A. Yekta Saraç Armağanı, Kaçar Mücahit, Yazar Sadık, Arslan Ömer, Güleç İsmail, Yağcıoğlu Songül Aydın, Alvan Türkan, Yılmaz Müslüm, Odunkıran Fatih, Tığlı Fatih, Yenikale Ahmet, Editor, Dün Bügün Yarın yayınları, İstanbul, pp.321-364, 2023

Hüseyin Şevket'i İzmir'in İşgal,ni Konu Alan Eseri: Kara Günlerde

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkoloji Üzerine İncelemeler, Daşcıoğlu, Yılmaz; Pilten Ufuk, Şahru, Editor, Yaz Yayınları, Afyon, pp.385-453, 2023

Hüseyin Şevket (Akkoç) ve Eserleri

in: Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat'a Armağan, Doç. Dr. Tayfun Haykır,Dr. Öğretim Üyesi Dinçer Apaydın,Arş. Gör. Merve Akbaş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Ankara, pp.933-942, 2022

Yunus Emre'de Tevhid Üslûbu

in: Divan Toplantıları III Edebiyatta Üslûp Meselesi, Esat HARMANCI, Muhammet KUZUBAŞ, Mehmet ÖZDEMİR, Gülçin TANRIBUYURDU, Editor, İKSAD Global Yayıncılık, Ankara, pp.170-196, 2021

Ahmet Paşa'nın "Irganur Redifli Bilinmeyen Bir Gazeli ve Şerhi"

in: Hüseyin Özbay'a Armağan, Mustafa Kurt, Aliye Uslu Üstten, Editor, Kurgan Edebiyat, Ankara, pp.386-397, 2021

Aruz-Prozodi İlişkisi ve Aruzla Yazılmış Metinleri Taktiye Uygun Okumak/Okutmak

in: Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı, İsmet Çetin, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.41-49, 2020

-E İnkâr Etmek” Üzerine

in: Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür: Dr. Asiye Duman’a Armağan, İhsan Kalenderoğlu, Pınar Kanık Uysal, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.801-828, 2020

Edebî Metinleri Medeniyet Değerleriyle Şerh Etmek

in: Türkoloji El Kitabı, Yavuz Kartallıoğlu, Editor, Yunus Emre Enstitüsü, Ankara, pp.266-285, 2020

Şiir Serüveninde Bir Şair: Öykünme ve Rekabet Bağlamında Sânî’nin Türk Şairleriyle Münasebeti

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel YönleriyleTürkiye ve Rusya 3, Dr. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.649-667, 2019

Ramazan Behiştî Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2018

Leff ü neşr Kullanımına Dair Dikkatler ve Bu Bağlamda Ahmet Paşa’xxnın Bir Gazelinin Şerhi

in: Bilimin İzinde Prof. Dr. Pervin Aytaç Armağanı, Reyhan Gökben Saluk, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.173-196, 2018

Geçmişin İdrakinde Geleceğin İnşasında Bir Köprü: Fuzulî

in: Osmanlı’da Dil ve Edebiyat, Bayram Ali Kaya, Feyza Betül Aydın, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.31-52, 2018

Bir Aldanış Hikayesi: Adem’i Cennetten Çıkaran Dane

in: Divanlar Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.79-91, 2018

Vücudî, Hayâl u Yâr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler veYayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Selanikli Meşhuri Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap, 2017

Ravzî Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Remzi Divanı

Birleşik Kitabevi, Ankara, 2016

XVI. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

in: Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Eski Türk Edebiyatı, M. Kayahan Özgül, Editor, Kurgan Edebiyat, Ankara, pp.105-193, 2013

Memduhun Vasıfları ve Gelenek

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VIII, Kasideye Medhiye: Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım, Editor, Klasik, İstanbul, pp.362-377, 2013

Mecmualar Aynasında Nâbî

in: Şair Nabî, Ali Fuat Bilkan, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.225-244, 2013

Nâbî’nin İdeal Gazeli

in: Şair Nâbî, Ali Fuat Bilkan, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.283-297, 2013

Mecmualara Yansıyan Mesnevi Zevki

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VI, Mesnevi: Hikâyenin Şiiri, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.287-298, 2011

Meşhurî Divanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009

Ravzî Divanı

Birleşikkitabevi, Ankara, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

72

Citiation (TrDizin)

30

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

23

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals