Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum Ve Jinekoloji (Dr) (Veteriner), Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Firat University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Köpeklerde Endotoksik Pyometra Olgularında Colicillin® (Polimiksin E-Ampisilin)’in Antiendotoksik Etkisinin Araştırılması

  Ankara University, Instıtute Of Health Scıences, Doğum Ve Jinekoloji (Dr) (Veteriner)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011IV. Temel Hücre Kültürü ve Kök Hücre Kursu

  Vocational Course , Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

 • 2011VII. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu

  Vocational Training , Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2002Sığırlarda Rekto-Vaginal Metotla Suni Tohumlama Sertifikası

  Vocational Training , Tarım ve Orman Bakanlığı