Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Distal Radius Uç Kırıkları Sonrası Uzayan Volar Plak Uygulamasının Ağrı, Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi - 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Turkey, 16 November 2020, pp.86

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda El Fonksiyonu Etkilenir mi?

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 November - 01 December 2018

Ankilozan Spondilit’li Erkek Hastalarda El Fonksiyonları Etkilenir Mi?

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Reliability of Cybex Norm® Isokinetic System In Measuring Shoulder Isokinetic Strength and Proprioception

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Investigation of the relationship between wrist strength, wrist proprioception and function: Pilot study

16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve 5. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Denizli, Turkey, 06 May 2018

Core Stabilizasyon Eğitiminin Üst Ekstremite Performansına Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Sistemik Lupus Eritematozus lu Hastalarin El Fonksiyonlarının İncelenmesi

2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2016