Yaptığı Tezler

Doktora, Ferrosenil siklotetrafosfazen türevlerinin antimikrobiyal, antitüberküloz, antioksidan, sitotoksik aktiviteleri ve DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), 2018
Yüksek Lisans, Propiyonik asit bakterilerinin ürettiği bazı metabolitlerle bifidobakterilerin gelişimini düzenleyici (BGD) etkisi arasındaki ilişkinin araştırılması, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), 2011

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyokimya, Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, 2009 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Genom, Lisans, 2019 - 2020, 2021 - 2022
FONKSİYONEL GIDALAR, Lisans, 2021 - 2022

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

AYDIN B., AÇIK L., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli gıda örneklerinden izole edilen enterokokların paraprobiyotik ve postbiyotik aktivitelerinin araştırılması, 2020 - Devam Ediyor
Çapan İ., Açık L., Gümüş M., Aydın B., TÜBİTAK Projesi, Benzimidazol-Karbazol Temelli Yeni Hibrit Moleküllerin Sentezi Ve Dna Ile Etkileşimlerinin Araştırılması, 2020 - 2021
Açık L., Ercan D. D. , Aydın B., Bozkurt N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Oosit Gelişim Kapasitesinin Değerlendirilmesinde İnsan Kümülüs Hücrelerinin Gen İfade Profillerinin Biyobelirteç Olarak İncelenmesi, 2016 - 2019
Aslım B., Aydın B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Peynirden izole edilmiş propiyonik asit bakterilerinin metabolit üretimi ile bifidobakterilerin gelişimini düzenleyici BGD etkisinin araştırılması, 2011 - 2011

Bilimsel Hakemlikler

HİTTİTE JOURNAL OF SCİENCE AND ENGİNEERİNG, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2021
Journal of Applied Biological Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2021
Black Sea Journal of Engineering and Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2021
International Journal of Secondary Metabolite, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2021
GAZİ UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2021
Journal of Applied Biological Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
International Journal of Secondary Metabolite, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2020
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2017
PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2015
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2015
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2014
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2014
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2014
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2013
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2012

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

III. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Mühendislik Kongresi ( TURK-COSE 2021 ), Katılımcı, Niğde, Türkiye, 2021
3 rd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2020), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2020
Eurasian Congress on MolecularBiotechnology (ECOMB2019), Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2019
Fall National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society (ACS, Katılımcı, California, Amerika Birleşik Devletleri, 2019
257th National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Katılımcı, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2019
1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2018
IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017
International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017), Katılımcı, Malaga, İspanya, 2017
1. Yaşam Bilimleri Sempozyumu, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2016
27. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2015
4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Katılımcı, Afyonkarahisar, Türkiye, 2015
International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE'2015), Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2015
2. Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2015
V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Katılımcı, Mersin, Türkiye, 2015
Ulusal Botanik Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
3 rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2014
XVIII. Deney Hayvanları Uygulama Etik Kursu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013
Thermo Scientific Pataloji ve Sitoloji Semineri, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013
Mikroskop ve Kontrast Yöntemleri, Floresan Mikroskop Yöntemleri ve İleri Görüntüleme Teknikleri, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013
Eppendorf Pipet Klinik Pipetlemede Prensipler,Ergonomi,Dezenfeksiyon, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013
IV. Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2012
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2012
9. Ankara Biyoteknoloji Günleri Mikrobiyal Biyoteknoloji, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2011
1 st International Symposium on Secondary Metabolites, ISSMET2011, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2011
Konfokal Mikroskopisinde Son gelişmeler, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2011
1. Ulusal Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sempozyumu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2008

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):213
h-indeksi (WOS):9

Ödüller

Aydın B., Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü-2020, Gazi Üniversitesi, Haziran 2021
Aydın B., Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü-2019, Gazi Üniversitesi, Haziran 2020
Aydın B., Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü-2018, Gazi Üniversitesi, Haziran 2019
Aydın B., Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü-2017, Gazi Üniversitesi, Haziran 2018
Aydın B., Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü-2016, Gazi Üniversitesi, Haziran 2017
Aydın B., Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü-2015, Gazi Üniversitesi, Haziran 2016