Education Information

Education Information

  • 1984 - 1987 Competence In Art

    Gazi University, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Turkey

  • 1976 - 1979 Undergraduate

    Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey