Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Yeni bir seri 2-(kumarin-3-il)imidazo[1,2-a]pirimidin temelli floroforların geleneksel ve mikrodalga ışıması (MDI) yöntemleriyle sentezlenmesi, fotofiziksel, asidokromik ve ısısal özelliklerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Bazı oksokrom (VI) amin bileşiklerinin sentezi, yükseltgeme ve bromlama özelliklerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)