Announcements & Documents

ENM 316 BENZETİM
Lecture Note
2/28/2022

Thesis Documents

HİZMET SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ANALİZİ : BANKACILIK SEKTÖRÜNDE OPERASYONEL DÜZEYDE BİR BENZETİM ÇALIŞMASI
HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (HTEA) VE TAGUCHI METODU' NUN BONFIGLIOLI A.Ş.' DE ORTAK UYGULAMASI
VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH STOCHASTIC DEMANDS IN LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEMS
Modelıng And Solutıon Approaches For Cost-Drıven Parallel Assembly Lıne Balancıng Problems Wıth Dıfferent Types Of Workforces
İNSAAT RİSK YÖNETİMİNDE İS MİKTARI ARTTIRILMASI SONUCU MALIYET DEGİSİMİNİN İNCELENMESİNDE BİR UYGULAMA