Learning Knowledge


Doctorate
2021 - Continues
Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

Postgraduate
2018 - 2021
Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
2014 - 2018
Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Course, Nöromuskuler hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon kursu, Gazi Üniversitesi, 2022
Vocational Course, Pulmoner Telerehabilitasyon Kursu, Türk Toraks Derneği, 2021

Dissertations

Postgraduate, KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZ KAPASİTESİ KAS OKSİJENİZASYONU DENGE VE FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİNİN ARAŞTIRILMASI, Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2021

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2020 - Continues
Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Physical Therapy and Rehabilitation

Supported Projects

 1. BOŞNAK GÜÇLÜ M., KOÇYİĞİT B., ARI M., DEMİR H. C., YOLERİ B., Project Supported by Higher Education Institutions, 18-55 Yaş Bireylerde Sigara Kullanımının Kas Oksijenizasyonuna Etkisinin Araştırılması, 2023 - 2023
 2. BOŞNAK GÜÇLÜ M., ŞAHİN E., YOLERİ B., ZEKERİYABEYOĞLU B., ARISOY M., Project Supported by Higher Education Institutions, 18-55 Yaş Post-COVID Bireylerde Solunum Egzersizlerinin Kas Oksijenizasyonu Üzerine Akut Etkisinin Araştırılması, 2023 - 2023

Scholarships

Bideb 2210-A General Domestic Postgraduate Scholarship, TUBITAK, 2019 - 2020

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Bruksizm Tanılı Hastalarda Solunum Fonksiyonları, Solunum Kas Kuvveti, Denge Ve Uyku Kalitesinin Araştırılması
  Yoleri B., İspir N. G.
  Türk Dişhekimliği Birliği 27. uluslararası kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, vol.13, pp.440-450
 2. PRİMER İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EGZERSİZ KAPASİTESİ, SOLUNUM FONKSYONLARI VE NEFES DARLIĞININ SAĞLIKLILARLA KARŞILAŞTIRILMASI
  Bejta R., Boşnak Güçlü M., Yoleri B., Aytekin C.
  1. ESKİŞEHİR ​ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 October 2023, pp.1-5
 3. MODÜLATÖR TEDAVİ UYGULANAN KİSTİK FİBROZİSLİ BİR HASTADA TEDAVİNİN EGZERSİZ KAPASİTESİ SOLUNUM FONKSİYONLARI SOLUNUM VE PERİFERİK KAS KUVVETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: OLGU RAPORU
  Yoleri B., Boşnak Güçlü M., Şişmanlar Eyüboğlu T., Aslan A. T.
  1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Eskişehir, Turkey, 5 - 06 October 2023, pp.1-5
 4. ELİT TEKVANDOCULARDA İNTERKOSTAL KAS OKSİJENİZASYONUNUN MAKSİMAL VE ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZ KAPASİTESİYLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Yoleri B., Zekeriyabeyoğlu B., Karabağ A. F., Erken F., Karaçengel S., Çağlıyan B., Koçyiğit B., Şahin E., Arı M., Arısoy M., et al.
  1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Eskişehir, Turkey, 5 - 06 October 2023, pp.1-5
 5. 18-55 YAŞ POST-COVID BİREYLERDE SOLUNUM EGZERSİZLERİNİN KAS OKSİJENİZASYONUNUNA AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Yoleri B., Solak F., Küt M. E., Aydemir M., Yıldırım E., Kızılboğa H., Kır C., Sivri İ., Toplu S., Arısoy M., et al.
  2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2022
 6. 18-55 YAŞ BİREYLERDE SİGARA KULLANIMININ KAS OKSİJENİZASYONUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Yoleri B., Şahin B. N., Pala B., Nur E., Keleş E. C., Toz E., Özkaya H. K., Tekin H., Yüce S., Koçyiğit B., et al.
  2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2022
 7. SAĞLIKLI BİREYLERDE MAKSİMAL EGZERSİZ KAPASİTESİ VE ZİRVE OKSİJEN TÜKETİMİNİN KAS OKSİJENİZASYONUYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Şahin B. N., Pala B., Nur E., Keleş E. C., Toz E., Özkaya H. K., Tekin H., Yüce S., Demir H. C., Arı M., et al.
  1. Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri-Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 04 November 2022, pp.17-18
 8. Exercise capacity, respiratory muscle strength, pulmonary function, dyspnea, and physical inactivity in pediatric pulmonary arterial hypertension: a cross-sectional study.
  Barğı G., Baytok E., Yoleri B., Kula S., Tunaoğlu F. S., Boşnak Güçlü M.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2021), İzmir, Turkey, 12 - 13 November 2021
 9. Relationship Between Muscle Oxygenation and Exercise Capacity, Respiratory and Peripheral Muscle Strength in Patients with Cystic Fibrosis
  Yoleri B., Boşnak Güçlü M., Şişmanlar Eyüboğlu T., Aslan A. T.
  6. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2021, vol.8, no.21488819, pp.38-39
 10. Investigation Of Upper Extremity Exercise Capacity, Muscle Oxygenation And Muscle Strengthİn Children With Cystic Fibrosis
  Yoleri B., Boşnak Güçlü M., Şişmanlar Eyüboğlu T., Aslan A. T.
  Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Kongre 2021, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021
 11. EXERCISE CAPACITY, RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH, PULMONARY FUNCTION, DYSPNEA, AND PHYSICAL ACTIVITY IN PEDIATRIC PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION.
  BARĞI G., BAYTOK E., YOLERİ B., İNCEDERE F., KULA S., TUNAOĞLU F. S., BOŞNAK GÜÇLÜ M.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2021 (ICHES-IDU 2021), İzmir, Turkey, 12 November 2021
 12. Investigation of upper extremity exercise capacity, muscle oxygenation and muscle strength in children with cystic fibrosis
  Yoleri B., Boşnak Güçlü M., Şişmanlar Eyüboğlu T., Aslan A. T.
  Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 November 2021
 13. AKROMEGALİSİ OLAN BİREYLERDE EGZERSİZ KAPASİTESİ, DİSPNE, SOLUNUM KAS KUVVETİ, SOLUNUM FONKSİYONU VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ARAŞTIRILMASI
  Barğı G., Yoleri B., Yalçın M. M., Törüner F. S., Boşnak Güçlü M.
  V. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 14 August 2021
 14. INVESTIGATION OF EXERCISE CAPACITY, DYSPNEA, RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH, PULMONARY FUNCTION, AND PHYSICAL ACTIVITY IN INDIVIDUALS WITH ACROMEGALY
  BARĞI G., YOLERİ B., YALÇIN M. M., BALOŞ TÖRÜNER F., BOŞNAK GÜÇLÜ M.
  5th INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Turkey, 14 August 2021
 15. Kistik Fibrozis Hastalarında Kas Oksijenizasyonunun Egzersiz Kapasitesi, Solunum ve Periferik Kas Kuvveti ile İlişkisi
  Yoleri B., Boşnak Güçlü M., Şişmanlar Eyüboğlu T., Aslan A. T.
  6. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2021, vol.8, pp.38
 16. Relationship of Exercise Capacity With Respiratory Muscle Strength and Physical Activity in Paediatric Patients With Pulmonary Arterial Hypertension
  Barğı G., Baytok E., Yoleri B., Incedere F., Kula S., Tunaoğlu F. S., Boşnak Güçlü M.
  6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 30 April - 01 May 2021, no.45, pp.385-386

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği, Member, 2022 - Continues, Turkey
European Respiratory Society, Member, 2020 - Continues, Switzerland
Türk Toraks Derneği, Member, 2018 - Continues, Turkey

Metrics

Research Areas

Health Sciences