Araştırmacıların Açık Arşiv Sistemleri üzerinden makale, bildiri, tez vb. araştırma çıktılarını tam metin olarak eklemeleri çalışmaların görünürlüğünün artırılmasının suretiyle araştırma işbirliklerinin ve atıf yapılma düzeyinin artırılması bakımından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, AVESİS’e araştırmacılar tarafından eklenen dosyalar başta AVESİS Açık Arşiv Modülü üzerinden olmak üzere OpenAIRE, OpenDOAR ve BASE Search gibi uluslararası açık arşiv sistemleri(uluslararası harmanlar) tarafından taranarak dünya genelinde erişilebilir hale gelmektedir.Bunun yanı sıra AVESİS’e girilen veriler Google Akademik tarafından da taranmakta ve endekslenmektedir.

Araştırmacıların AVESİS üzerinden makale ve kitap gibi yayınlara yönelik dosya paylaşımlarında yayıncıların telif hakları ile ilgili politikalarına dikkat etmeleri de yasal bir zorunluluktur.Bu kapsamda araştırmacılara kolaylık olması bakımından yayıncı politikaları veritabanına sahip olan Sherpa / Romeo uygulaması AVESİS’e entegre edilmiştir.Sherpa / Romeo uygulaması, ISI Web of Science ve Scopus gibi veritabanı servislerinden eklenen yayın kayıtları ile birlikte makalenin yayımlandığı derginin yayıncı politikasını otomatik olarak araştırmacılara göstermektedir.

Araştırmacıların ilgili makalelerinin yayımlandığı dergilerin yayın politikalarına uygun olarak paylaşılmasına izin verilen makale sürümlerini(preprint, postpint, Publisher's version) pdf formatında paylaşmalarına yönelik yasal sorumluluk tümüyle araştırmacılara aittir.

AVESİS’e makalelerin pdf formatında eklenmesine yönelik detaylı bilgi için tıklayınız.