Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Uluslararasi Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.4, pp.2608-2628, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi Ve İlkokul Dönemindeki Çocuklara Yönelik Çocuk Kitaplarındaki Şiddet Öğelerinin İncelenmesi

V th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2018

Erol Güngör ve Niyazi Berkes’e Göre Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketlerinin TürkKültürü ve Milliyetçiliğine Etkisi

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 October - 21 January 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ekran Okuma Öz Yeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi- ERTE CONGRESS, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.148-149

Ön Bilginin Okuduğunu Anlamaya Etkisi

1. uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi -ERTE CONGRESS, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.164-165

Sınıf öğretmeni adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

The Perceptions Of Teacher Trainees About Pre-Service And In-Service

Pedagogical Action for a European Dimension in Educator s Induction Approaches - PAEDEIA, Ankara, Turkey, 19 October 2015 - 21 October 2016

Ekran Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Milli Değerlerimizin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Adayları Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

The Perceptions of Primary School Students About Refugees

in: New Horizons in Educational Sciences- II, Çetin Turhan, Şahin Ayfer,Mulalic Almasa,Obralic Nudzejma, Editor, LAP Lambert academic Publishing, Riga, pp.369-380, 2018

Ön Bilgi Düzeyinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi

in: Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimim, Bostancı B., Aynur , Koçak,Seval, Editor, EYUDER YAYINLARI, Ankara, pp.119-132, 2017

Zayıf Okuyucuların Okuma Becerisinin Geliştirilmesi Ve Okuma Güçlüklerinde Teknoloji Kullanımı

in: Okuma Yazma Eğitimi Ve Teknoloji, Ertem, İhsan Seyit, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.125-144, 2014