Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevremühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Ardışık kesikli reaktör sisteminde aşırı biyolojik fosfor gideriminin incelenmesi Sustainable Development

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Evsel ve Atıksulardaki Fosfatların Termik Santral Uçucu Külleri ile Giderimi

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevremühendisliği (Yl) (Tezli)