Announcements & Documents

MEM 219 Rapor Notları
Report
1/16/2023

MEM 219 Rapor Notları

Rapor Notları 16.01.2023.xlsx Creative Commons License

Eğme ve Basma Testi Ham Datalar
Report
12/26/2022
MEM 219 Raw data
Report
10/28/2022
MEM 219 HÇ-BN
Report
10/27/2022