Education Information

Education Information

  • 2014 - 2019 Postgraduate

    Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim ve Organizasyon, Turkey

  • 2008 - 2012 Undergraduate

    Gazi University, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi, Turkey