Announcements & Documents

ENM 323 - İNSAN FİZYOLOJİSİ, İŞ VE ENERJİ
Lecture Note
11/22/2021

ENM 323 - İNSAN FİZYOLOJİSİ, İŞ VE ENERJİ

hafta 8.pdf Creative Commons License

ENM 323 - Temel Kavramlar
Lecture Note
10/11/2021

ENM 323 - Temel Kavramlar

ENM323_TemelKavramlar.pdf Creative Commons License

ENM 323 ERGONOMİ DERSİ PROJE DUYURUSU
Announcement
10/4/2021

ENM 323 - Ergonomi dersi proje çalışmalarına dair grup listesine aşağıda görülen linkten ulaşabilirsiniz.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tIR2GX2wBpsWHWwRlM4MdaS51Qxk8uQvSJU9fIRY410/edit?usp=sharing


Proje çalışması kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

  1. Her grup beş kişiden oluşmalıdır.
  2. Proje gurubu üyeleri ve uygulama firması bilgileri vize sinavi tarihinden önce (2.12.2021 Perşembe) grup listesine işlenmiş olmalıdır.
  3. Proje dosyalarının son halleri basılı ve dijital olarak tüm gruplar tarafından sunumların başladığı ilk ders gününde teslim edilmelidir.
  4. Proje gruplarının sunum tarihleri yukarıda paylaşılmış olan linkten ulaşılan liste üzerinden vize sınavı sonrasında belirlenerek ilan edilecektir. 
  5. Proje sunumlarında grup üyelerinin tamamının bulunması ve sunumda aktif olarak yer alması gerekmektedir.
  6. Proje sunumlarında gruplar için konu belirlenmesi yoluna gidilecek olursa, grupların seçebileceği proje konu başlıkları ayrı bir duyuru ile ilan edilecektir.
  7. Proje içerikleri ders kapsamında işlenen konuların tekrarından kaçınarak, proje ödevi konuları özelinde bilgilerin derlenmesi, gerekli ölçümlerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi ve sunulması çerçevesinde hareket edilerek hazırlanmalıdır.
  8. Proje içeriklerinde kullanılan tüm bilgiler ve veriler bilimsel yayınları ya da gerçek hayat uygulamalarını refere etmelidir, web materyallerinden kaçınılmalıdır.
  9. Proje ödevinde faydalanılan tüm kaynaklara ilişkin uygun referans listesi oluşturulmalı, ayrıca kullanılan tüm kaynaklar “Referanslar” adında oluşturulacak bir dosya içerisinde teslim CD’sinde bulunmalıdır.

ENM 323 - Ders İzlencesi
Announcement
10/4/2021

ENM 323 Ergonomi dersi ders izlence dosyasını eklerde bulabilirsiniz.

ENM323_İzlence.docx Creative Commons License