Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Nigde Omer Halisdemir University, Faculty Of Educatıon, Department Of Fıne Arts Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde müze kaynaklı işbirliğine dayalı öğretim yönteminin öğrenci kazanımlarına etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  İlköğretim okullarında 1. kademede resim-iş dersi veren sınıf öğretmenlerinin resim-iş dersinde karşılaştıkları sorunlar

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli)