Announcements & Documents

yeni Çağda Bilim
Lecture Note
1/10/2022

İnternet üzerinden elde edilen bilgilerden derlenmiştir.

yeni çağda Bilim SC 1.pptx.pdf Creative Commons License

Rönesansta Bilim
Lecture Note
1/10/2022

İnternet üzerinden derlenmiştir.

ronesansta bilim.pdf Creative Commons License

Modern Çağda Bilim
Lecture Note
1/10/2022

İnternet üzerinde elde edilen bilgilerden derlenmiştir.

moderncagdabilim .pdf Creative Commons License

Ortaçağda Bilim
Lecture Note
1/10/2022

İnternet üzerinde ki verilerden derlenmiştir.

Ortaçağda Bilim Bilim SC1.pdf Creative Commons License

İslam Dünyasında Bilim
Lecture Note
11/16/2021

Yapılan Ders  Notları derleme olup, notlara ait Referanslar ilk föyde verilmiştir. 

islam dünyasında Bilim SC 1.pdf Creative Commons License

Eski Yunan Tarihi
Lecture Note
11/16/2021

Yapılan Ders  Notları derleme olup, notlara ait Referanslar ilk föyde verilmiştir.

Eski yunan tarihi SC.pdf Creative Commons License

Roma'da Bilim
Lecture Note
11/16/2021

Yapılan Ders  Notları derleme olup, notlara ait Referanslar ilk föyde verilmiştir.

Romada Bilim SC1.pdf Creative Commons License

Tarih Öncesi Çağlarda Bilim
Lecture Note
11/16/2021

Yapılan Ders  Notları derleme olup, notlara ait Referanslar ilk föyde verilmiştir.

Tarih öncesi çağlarda bilim SC.pdf Creative Commons License

superiletkenlik Ödev listesi
Homework
3/29/2021
Süperiletkenlik
Lecture Note
3/23/2021

Superiletkenlik ders notu

süperiletkenlik bölüm-4.pdf Creative Commons License

superiletken
Lecture Note
3/23/2021

Thesis Documents

Investıgatıon Of Superconductıvıty Propertıes Of Ybco Tapes Whıch Have Artıfıcıal Pınnıng Centers Formed By Laser