Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19, mahalle, müşterekler, kentsel yaşam ve halk sağlığı

Türk Coğrafya Dergisi, sa.76, ss.115-128, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZM-TEMELLİ GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİNDE YEREL VE MEKANSAL DİNAMİKLERİN GÖREME(NEVŞEHİR-KAPADOKYA) ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.227-238, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmar Planı Uygulamalarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi : DOP ve KOP nedir?

Memleket Mevzuat, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği nde Yaşlılık Hollanda Örneği

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, sa.1, ss.115-124, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmar Islah Planlarının Ankara Kent Makroformu Üzerindeki Yoğunluk Etkileri

PLANLAMA-PLANNING, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksel Yaya Bölgesi

PLANLAMA-PLANNING, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bibliyografya: Turizm ve Turizm Planlaması

PLANLAMA-PLANNING, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Resilience: Environmental sustainability and tourism development in the Lake Van headwaters, Turkey

Thirty years of Headwater Control: Forest and Water in Changing Environment and Society” Symposium, Prague, Çek Cumhuriyeti, 24 - 25 Şubat 2020

Kırsal Su Kültürünün Unutulan Yüzleri: Su Sarnıçları “Bodrum-Kızılağaç Su Sarnıçları Kültür-Turizm Rotası"

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019

Van Tarihi Peynirciler Çarşısının Turizm Sektörü ve Turizm Girişimciliği Açısından Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019

Kaybolmanın Eşiğindeki Mahalle: Türk İş Blokları (Aydınlıkevler)

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.325-333

Konut Üretim Sürecinin Dönüşümü: 1968 Model Sosyal Konutlardan 2018 Model Rezidanslara Türk-İş Blokları (Ankara)

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.334-341

Turizm Girişimciliğinin Yere Özgü Dinamikleri: Göl-Türkbükü (Bodrum)Örneği

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Konut Üretim Sürecinin Dönüşümü:1968 Model Sosyal Konutlardan 2018 Model Residanslara Türk İş Blokları (Ankara)

ISUEP International Symposium on Urbanization and Environmental Problems Transition/ Transformation/ Authenticity, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

“Kaybolmanın Eşiğindeki Mahalle: Ankara Türk İş Blokları”

ISUEP International Symposium on Urbanization and Environmental Problems Transition/ Transformation/ Authenticity, Eskişehir, Türkiye, 01 Haziran 2018

AN ANALYSIS OF LOCAL AND SPATIAL DYNAMICS IN THE EMERGENCE OFTOURISM-BASED ENTREPRENEURSHIP IN THE CASE OF GOREME NEVŞEHİR/TURKEY

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, ss.186-187

The Middle East Refugees, Turkish Efforts, and a New Urban Planning Agenda through Public Involvement

13th Conference of the European Sociological Association:Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017

Recognizing Domestic Violence Against Women As Persecution On The Basis Of Membership In A Particular Social Group

13th Conference of the European Sociological Association 2017, Atina, Yunanistan, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017

“Rethinking Refugees in Urban Areas, Problems and Key Challenges: The Case of Gaziantep”

The Migration Conference 2017, Athens, Greece, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.209-210

Using Space Syntax to Assess Safety in Public Areas - Case Study of Tarbiat Pedestrian Area, Tabriz-Iran

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier

Saçaklanma Etkisiyle Kentsel Gelişme Baskısında Kalan Kırsal Yerleşimlerde Dönüşüm Süreci

Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, cilt.1, ss.598-620

Cultural Heritage and Museum The Case study in Ephesus Terrace Houses

17th Symposium on Mediterranean Archaeology, Rusya, 25 - 27 Nisan 2013

A Stop Over In Anatolia Caravanserais Caravan Palaces In Medieval Time

16th Symposium of on Mediterranean Archeology, İtalya, 1 - 03 Mart 2012, cilt.2, ss.1083-1087

Türkiye de Metropoliten Alan Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler Ankara Metropoliten Alan İncelemesi

3.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2012, cilt.1, ss.93-112

Planlama ve İmara Ait Örgütlenme Yapısının Dönüşümü, Nafı’a Nezareti’nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

Mekansal Değişim Dönüşüm, Dünya Şehircilik Günü 36.Kolokyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012

Yeni liberal Politikaların Metropoliten Kentlerin Kırsal Saçaklanma Alanlarına Etkisi Ankara Örneği

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, cilt.1, ss.1-14

Toplu Konut Alanlarında Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri; Kayseri TOKİ Uygulamaları Üzerinden Bir İnceleme

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, "Planlamanın Dili", Kayseri, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2010

The Rural Urban Transformation At The Fringe of Metropolitan City Ankara Case

4th Conference of the International Forum on Urbanism, Amsterdam-Delft, Hollanda, 26 - 28 Kasım 2009, cilt.1, ss.1045-1054

Metropoliten Kentlerde Bir Büyüme Biçimi Olarak Kentsel Saçaklanma

4. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2009, cilt.1, ss.567-584

Regional Development Policies Towards Harmonious Urban Rural Relationship

Impact Assessment of Land Use Changes, Almanya, 6 - 09 Nisan 2008

Kentsel Toprak Yönetiminde TOKİ’nin Rolü

Şehir Plancıları Odası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2006

Ülke Fiziki Planlaması, Kırsal-Kentsel Arazi Planlaması, Sektörel Planlama ve Toprak Kullanımı

TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak Reformu Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2005

Stratejik Planlama Nedir? Fiziki Mekanın Planlanmasında Sunduğu Olanaklar / Taşıdığı Riskler

Şehir Plancıları Odası Dünya Şehircilik Günü 29.Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler/Riskler ve Fırsatlar, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2005

Bölge Kalkınma Ajansları ve Mekana Etkileri

Kamu Yönetimi Reformu, Çevre ve Bölge Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısı Sempozyumu, Türkiye, 4 - 05 Mart 2005

Ankara’da Planlama Sürecinin Gelişimi ve 1980 Sonrası Arazi Kullanım Eğilimleri Çözümlemesi

Cumhuriyetin 80.Yılında Her Yönüyle Ankara, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2004

Şehir Planlama Eğitiminin Öğrencilerin Disiplin Algıları Üzerindeki Etkileri

II.Planlama Kongresi: Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek, Sorunlar, Beklentiler, İlkeler, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2002

Kentlerarası mı? Kentiçi mi? Ankara Konya Yolu

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2001

Başkent Ankara’da Bir Kentsel Mekan Çözümlemesi ve Geleceğe Yansımalar

Dünya Şehircilik Günü 24.Kolokyumu: Geleceği Planlamak, Yeni Planlama Yöntemi/Dili, Yasal Düzenlemeler, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2000

Küreselleşme Sürecinin Kentsel Mekan Üzerine Etkileri

Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2000

Çevre Planlama ve Tasarımının Kökenleri ve Sosyal Sınırları

Çevre Planlama ve Tasarım Haftası ’96 Etkinlikleri, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Kasım 1996

Mogan ve Eymir Gölleri Çevresinin Planlama Sorunlarının Belirlenmesi ve Yaklaşım Önerileri

Mogan ve Eymir Gölleri 1. Çevre Kurultayı, Türkiye, 1 - 02 Ocak 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

AN ASSESSMENT OF THE INTEGRATED PLANNING AND MANAGEMENT STRUGGLE OF COASTAL ZONES IN TURKEY

Ecology, Planning and Design, Irina Koleva, Ulku Duman Yuksel, Lahcen Benaabidate, Editör, St. Kliment Ohriski University Press, Sofija, ss.265-273, 2017