Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Farklı muscari türlerinin in vitro soğancık üretimi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Centaurea tchihatceffii’xxnin in vitro çoğaltımı

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)