Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Covid-19 in Turkey: Leisure boredom, psychological resilience, physical activity and emotional state

IJERI-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION, no.15, pp.460-486, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademisyenlerin Bilgi Paylaşımı Düzeylerinin İncelenmesi

SPORTİF BAKIŞ: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.211-222, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo (Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği

SPORTİF BAKIŞ: SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.70-81, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Örgütlerinde Çalışan Bireylerin Yönetici Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrıtıon, Healthy Lıfe Sport., 2 - 06 October 2019

Akademisyenlerin Örgütsel Erdemlilik Algılarının Çalışan Performansı ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

An Attention Grabbing Sports Organisation With Marketing Strategies: Nba

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018, pp.335-336

Books & Book Chapters

Spor Hukuku V

in: Spor Yönetimi V, Donuk, Bilge, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.76-95, 2020

Spor Hukuku I

in: Spor Yönetimi I, Sunay, Hakan, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.120-144, 2020

Spor Hukuku II

in: Spor Yönetimi II, Çavuşoğlu, Selçuk Bora, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.84-111, 2020

Spor Hukuku IV

in: Spor Yönetimi IV, Balcı, Velittin, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.100-120, 2020

Spor Hukuku III

in: Spor Yönetimi III, Çelik, Veli Onur, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.123-163, 2020