Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Örgütlerinde Çalışan Bireylerin Yönetici Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrıtıon, Healthy Lıfe Sport., 2 - 06 October 2019

Akademisyenlerin Örgütsel Erdemlilik Algılarının Çalışan Performansı ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi

5th International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition,Healthy Life Sport’, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

An Attention Grabbing Sports Organisation With Marketing Strategies: Nba

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018, pp.335-336

Books & Book Chapters

Spor Hukuku V

in: Spor Yönetimi V, Donuk, Bilge, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.76-95, 2020

Spor Hukuku I

in: Spor Yönetimi I, Sunay, Hakan, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.120-144, 2020

Spor Hukuku II

in: Spor Yönetimi II, Çavuşoğlu, Selçuk Bora, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.84-111, 2020

Spor Hukuku IV

in: Spor Yönetimi IV, Balcı, Velittin, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.100-120, 2020

Spor Hukuku III

in: Spor Yönetimi III, Çelik, Veli Onur, Editor, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.123-163, 2020