Education Information

Education Information

  • 1999 - Continues Expertise In Medicine

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

    Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Radyoloji Anabilim Dalı, Turkey