Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1997 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2002 Post Doctorate of Medicine

  6-48 Aylık çocuklarda demir eksikliği anemisinde eritrositoz görülme sıklığı: eski bir parametrenin (RBC) yeniden gözden geçirilmesi

  Hacettepe University

 • 1997 Expertise In Medicine

  talasemili hastalarda gelişen sekonder hemokromatozisin magnetik rezonans görüntüleme yöntemiyle değerlendirilmesi

  Hacettepe University

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English