Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çeviriye Bakış Açısı Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması

Turkish Studies - Language and Literature, vol.16, no.2, pp.1121-1134, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancı Dil Eğitiminde Çeviri Kullanımına Yönelik Öğrenci Algıları ile Çeviri Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.9, no.1, pp.22-32, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Adaptation Study of The Inventory For Translation As a Learning Strategy

Turkish Studies - Language and Literature, vol.15, no.4, pp.1773-1784, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fransızca Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Ediniminde Çeviriye Bakış Açıları

International Journal of Language Academy, vol.7, no.4, pp.374-390, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Fransız Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviriyi Kullanma Eğilimleri

International Journal of Language Academy, vol.7, no.3, pp.80-103, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Çeviride Sezgi ve İdeal Tarafsızlık

International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), vol.5, no.4, pp.239-247, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Tercüman Eğitiminde Yardımcı Bir Unsur: Yeniden Planlama

Journal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.4, pp.347-353, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çeviriye Disiplinler Arası Bir Bakış: Kültür ve Siyaset Örneği

International Journal of Language Academy, vol.4, no.13, pp.385-393, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Breaking The Ice In Language Learning / Teaching: A Study On Syllabus Design

International Pegem Conference on Education, 16 - 19 September 2020

Yabancı Dil Eğitiminde Çeviri Kullanımı, İkileşim ve Döngüsellik

FSMVU-EAK2020 Eğitim Araştırmaları Kongresi, 9 - 10 May 2020

The Wiews of French Language Education Students about Translation and Their Trends of Using Translation as a Learning Strategy

The 1st International Symposium on Translation and Knowledge Transfer (TRAK), Cordoba, Spain, 17 - 18 October 2019

Political and Cultural Dominance Over Translation Practices

11th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Valletta, Malta, 26 - 28 January 2018

Tercüman Eğitiminde Yardımcı: Bir Unsur Yeniden Planlama

6th World Congresson Educational and Instructional Studies-WCEIS - 2017, 26 - 28 October 2017

Transfer Scenes Based On Different Translations of the Middle Class Gentleman of Molière in Turkish

8th Annual International Conference on Arts and Literature, 24-26 August, at EötvösLoránd University, Budapest, Hungary, 24 - 26 August 2017

Global Meaning in Translation Activities

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences,Charles University, Prague, 19-22 May, Czech Republic, 19 - 22 May 2017

Düşünce Ekseninde Çeviri Faaliyetleri

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016

Çeviride Özerklik ve Sezgisel Eylemler

2nd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016