Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması

Turkish Studies - Language and Literature, cilt.15, sa.4, ss.1773-1784, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransızca Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Ediniminde Çeviriye Bakış Açıları

International Journal of Language Academy, cilt.7, sa.4, ss.374-390, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransız Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviriyi Kullanma Eğilimleri

International Journal of Language Academy, cilt.7, sa.3, ss.80-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviride Sezgi ve İdeal Tarafsızlık

International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), cilt.5, sa.4, ss.239-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tercüman Eğitiminde Yardımcı Bir Unsur: Yeniden Planlama

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, sa.4, ss.347-353, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeviriye Disiplinler Arası Bir Bakış: Kültür ve Siyaset Örneği

International Journal of Language Academy, cilt.4, sa.13, ss.385-393, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Breaking The Ice In Language Learning / Teaching: A Study On Syllabus Design

International Pegem Conference on Education, 16 - 19 Eylül 2020

Yabancı Dil Eğitiminde Çeviri Kullanımı, İkileşim ve Döngüsellik

FSMVU-EAK2020 Eğitim Araştırmaları Kongresi, 9 - 10 Mayıs 2020

The Wiews of French Language Education Students about Translation and Their Trends of Using Translation as a Learning Strategy

The 1st International Symposium on Translation and Knowledge Transfer (TRAK), Cordoba, İspanya, 17 - 18 Ekim 2019

Political and Cultural Dominance Over Translation Practices

11th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26 - 28 Ocak 2018

Tercüman Eğitiminde Yardımcı: Bir Unsur Yeniden Planlama

6th World Congresson Educational and Instructional Studies-WCEIS - 2017, 26 - 28 Ekim 2017

Transfer Scenes Based On Different Translations of the Middle Class Gentleman of Molière in Turkish

8th Annual International Conference on Arts and Literature, 24-26 August, at EötvösLoránd University, Budapest, Hungary, 24 - 26 Ağustos 2017

Global Meaning in Translation Activities

7th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences,Charles University, Prague, 19-22 May, Czech Republic, 19 - 22 Mayıs 2017

Düşünce Ekseninde Çeviri Faaliyetleri

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Çeviride Özerklik ve Sezgisel Eylemler

2nd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2016