Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bazı indol türevli schıff bazlarının elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi, karbon yüzeyine bağlanma özellikleri ve analitik uygulamaları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Taç eteri esaslı demir(ııı) iyonuna duyarlı yeni bir membran elektrot hazırlanması ve uygulaması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)