Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Stem Cells for the Oromaxillofacial Area: Could they be a promising source for regeneration in dentistry?

CELL BIOLOGY AND TRANSLATIONAL MEDICINE, VOL 5, STEM CELLS: TRANSLATIONAL SCIENCE TO THERAPY, vol.1144, pp.101-121, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lactobacillus rhamnosus could inhibit Porphyromonas gingivalis derived CXCL8 attenuation

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, vol.24, no.1, pp.67-75, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A new approach for prevention the oxidations and mutations: Zinc borate

Journal of Boron, vol.4, no.4, pp.196-202, 2019 (Other Refereed National Journals)

Trigeminal Neuralgia in a Patient with Vascular Loop Triggered by Hypertension

Journal of Anesthesia and Critical Care:Open Access, vol.9, no.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Re Antibiotic usage Ectopic Impacted Lower Third Molar

Journal of Clinical and Diagnostic Research., 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antibiotic usage - Ectopic Impacted Lower Third Molar

JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, vol.10, no.5, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of Acetaminofen versus lornoxicom administration on oxidative stress in rat hepatic and renal tissue

Medical Science and Discovery, vol.2, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oral probiotics for dentistry

OA Dentistry, vol.14, no.2, pp.1-9, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fibromatosıs of the maxilla

Balkan J. of Stomatology, vol.7, pp.199-201, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçların Etki Mekanizması

Akademik dental diş hekimliği dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

İnflamasyon

Akademik dental diş hekimliği dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

EGFnin Kan İnsulin ve Glikoz Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.86-90, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fibröz Displazi Bir Olgu Nedeniyle

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.113-116, 2000 (Other Refereed National Journals)

Treatment of Intra oral hemangioma with a sclerosing agent report of a case

Asian J.Oral Maxülofac.Surg, vol.11, pp.77, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Treatment of Intra Oral Hemangioma With a EGFnin diş çekimi yarası iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-4, 1999 (Other Refereed National Journals)

Mandibulada bilateral dev odontojenik keratokist ve obliteratif cerrahi yaklaşım

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fak.Derg,, vol.1, no.1, pp.36-38, 1998 (Other Refereed National Journals)

Damakta Mikst Tümör Pleomorfik Adenoma

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Santral Dev Hücreli Granülom Vaka Raporu

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.136-137, 1998 (Other Refereed National Journals)

Odontojenik Keratokist Olgu Bildirimi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.129-131, 1998 (Other Refereed National Journals)

İnsisiv Kanal Kisti İki Olgu Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Dergisi, vol.1, pp.69-73, 1997 (Other Refereed National Journals)

Damakta Miks Tümör Pleomorfik Adenoma

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.69-73, 1997 (Other Refereed National Journals)

nsisiv Kanal Kisti İki Olgu Nedeniyle

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Dergisi, 1997 (Other Refereed National Journals)

Ranula Bir Vaka Nedeniyle

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi,, vol.2, no.1, pp.34-37, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dentigeröz Kist isi

Ankara Üniversitesi Dişhek. Fak. Derg., vol.5, no.1, pp.75-78, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süpernümere dişten kaynaklanan dentigeröz kist

PTTHast. Tıp Derg, 1995 (Other Refereed National Journals)

Süpernümere Dişten Kaynaklanan Dentigeröz Kist Bir Olgu Nedeniyle

PTT Hastanesi Tıp Dergisi,, 1995 (Other Refereed National Journals)

azi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde Hepatit B Riski

PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1995 (Other Refereed National Journals)

Erüpsüyona Uğramış Odontoma Bir Olgu raporu

PTT Hastanesi Tıp Dergisi,, 1995 (Other Refereed National Journals)

Diabetik Kobaylarda oluşturulan elektrokoter yaralarında EGF ve lazerin lipid peroksidasyon üzerine etkileri

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.13, no.1, pp.1-15, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Radyo Dalgasının Yara iyileşmesi üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Derg, vol.13, no.1, pp.1-12, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gingival fıbromatozis

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.75-78, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

G Ü Dişhekimliği Fakültesindeki Hepatitis B Riski

PTT Hast. Tıp Derg, 1995 (Other Refereed National Journals)

Erupsiyona uğramış odontoma

PTT Hast. Tıp Derg.,, 1995 (Other Refereed National Journals)

Sementifiye Fibroma Olgu Sunumu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.161-164, 1994 (Other Refereed National Journals)

Myofacial Ağrı ve Disfonksiyon Sorunlu Hastalarda Klinik Yaklaşımlar

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.131-142, 1993 (Other Refereed National Journals)

Kemik Rejenerasyonunda Biocoral 1000in Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.115-120, 1993 (Other Refereed National Journals)

Kemik rejenerasyonunda bicoral 1000 in etkisinin deneysel olarak incelenmesi

Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 1993 (Other Refereed National Journals)

Bir Olgu Nedeni İle Sklerozan Garre Osteomyeliti

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

TME nin İnternal Düzensizliklerine Konservatif Yaklaşımlar

Türk Ortodonti Dergisi, 1993 (Other Refereed National Journals)

Halitosis

Oral Dergi, vol.9, no.104, pp.13, 1992 (Other Refereed National Journals)

Halitozis

Gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 1992 (Other Refereed National Journals)

Akut ve Kronik Periapikal Apsede Histamin ve Enkefalin Düzeylerinin Saptanması

Ankara Üniversitesi Diş HEkimliği Fakültesi, vol.19, no.3, pp.333-336, 1992 (Other Refereed National Journals)

Oral Malign Melanoma

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.163-171, 1992 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maksiller Sinüste Yabancı Cisim

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.361-364, 1991 (Other Refereed National Journals)

SMG Ekstresinin Submandibuler Bezi ve Kan PG Düzeylerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.109-115, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Persiste Süt Dişlerinin Çekimlerinde Lokal Anesteziklerin PG E2 Aktivite Düzeyine Olan Etkiisinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.6, no.1, pp.71-86, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gömülü Alt 20 Yaş Dişlerinin Çıkarılmasında Kanama ve Lokalize Alveolitis Oluşumunun Değerlendirilmesi

Gömülü Alt 20 Yaş Dişlerinin Çıkarılmasında Kanama ve Lokalize Alveolitis Oluşumunun Değerlendirilmesi, vol.6, no.1, pp.147-157, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pemfigus

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.6, no.1, pp.241-248, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Odontojenik Keratokist

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.225-231, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Schwannoma

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.173-177, 1989 (Other Refereed National Journals)

Dry Soket

Oral Dergi, vol.495051, pp.39-43, 1988 (Other Refereed National Journals)

Damakta miks Tümör

Otorinilarengoleji ve Stomatoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.28-30, 1987 (Other Refereed National Journals)

Sialolithiasis Nedeniyle İntraoral Fistül

G.Ü.Diş Hekimliliği Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.135-141, 1987 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prostaglandinlerin florozisteki rolleri

G.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.127-139, 1987 (Other Refereed National Journals)

Odontojenik miksoma

. Ankara Ünv.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.209-212, 1987 (Other Refereed National Journals)

Laserin Enflamasyonlu Doku Üzerine Olan Etkisi

G.ü.Diş HEkimliği Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.79-82, 1987 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diş Hekimliğinde Akupunktur

G.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, vol.4, no.2, pp.185-194, 1987 (Refereed Journals of Other Institutions)

SMG Ekstresinin Beyin PG E2 Düzeyine Etkisi

S. G.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.75-80, 1986 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yetersiz Alveolar Kemiğin Titanyum Bariyer ile Rekonstrüksiyonu:İki Olgu Sunumu ve Uzun Dönem Takibi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Bifosfonat ve radyoterapiye bağlı çene osteonekrozu: Olgu Sunumu.

25.Uluslararası TAOMS Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018

Titanyum mesh ile alveoler kemik rekonstrüksiyonu

24.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Oroantral fistülün palatinal rotasyonel flep ile kapatılması

24.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Antimicrobial, Antibiofilm and Antiadherence Activities of Sodium Tetraborate against Oral Pathogens

Towards novel therapies: Emerging insights from structural and molecular biology, 6 - 08 March 2017

Potential Application of Boric Acid in the Prevention and Treatment of Oral Diseases caused by Biofilm Formation

Towards novel therapies: Emerging insights from structural and molecular biology, 6 - 08 March 2017

Oral mukozanın irritasyon fibromu:Bir vaka raporu

23.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 30 May 2016

LACTIC ACID BACTERIA CAN REDUCE TLR-4 EXPRESSION ON INFLAMMATED GINGIVAL FIBROBLASTS AND MESENCHYMAL STEM CELLS IN VITRO

42nd Annual Scientific Meeting of the International-Society-for-Experimental-Hematology-and-Stem-Cells (ISEH), Vienna, Austria, 22 - 25 August 2013, vol.41 identifier

The evaluation of effects of lornoxicam on blood flow and erythrocythe deformability in comparison with paracetamol in rats

Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesilogy, Euroanaesthesia 2011, Amsterdam, The Nederlands, 11-14 June 2011, 11 - 14 June 2011

Treatment of Intraoral Hemangioma with a Sclerosing Agent

British association of oral and maxillofacial surgeons annual scientific meeting., 27 - 29 May 1998