Education Information

Education Information

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  CO2 gazının uzaklaştırılabilmesi için sorbent geliştirilmesi

  Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Hidrojen sülfürün elementel kükürde seçici oksidasyonu için Ni, V, Ce içeren katalizörlerin geliştirilmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)