Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2017 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Dışa yönelim davranış problemi olan okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı