Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examining the Perceptions of Employees in the Tourism Sector Regarding the Concept of “Child” Through Metaphors

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.459-476, 2022 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.51, pp.325-350, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Çağda Ebeveynlik: Okul Öncesi Dönemde Dikkat Edilmesi Gerekenler

VIII . INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.1488-1499

ÇOCUĞUN OYUN HAKKI VE OYUN HAKKINA ERİŞEMEME SEBEPLERİ

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi

12. Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresi, Sakarya, Turkey, 24 - 26 April 2017

Books & Book Chapters

Erken Çocuklukta Erdem ve Değer

in: Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Uzun, Halil, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.459-475, 2020