Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ABOUT SECRET TRADITIONS

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.58, pp.227-228, 2011 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI, no.11, pp.701-732, 2013 (Other Refereed National Journals)

ÇOCUK EDEBİYATI ve EĞİTİMİ AÇISINDAN HAYRİYYE

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.537-555, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Duyarlık Eğitiminde Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Yeri

Prof. Dr. Sedat Sever'e Armağan Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 April 2019, vol.1, pp.178-181

Etkinliklerle Zamir Öğretimi

I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 December 2011, pp.38-42

ÖMER SEYFETTİN’İN ÖYKÜLERİNDE ÖRTÜK YAPILAR

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 05 October 2011, vol.1, pp.355-360

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 April 2011, pp.1221-1229

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlentirilmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.239

Books & Book Chapters

Programlarda Dil Bilgisi Öğretimi

in: Dil Bilgisi Öğretimi, Alyılmaz, Semra; Ürün Kahraman, Berna, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.21-66, 2020

Yaratıcı Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi Açısından Çok Uyaranlı Dil ve Edebiyat Öğretim Ortamları

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Aytaş, Gıyasettin Uslu Üstten, Aliye, Editor, Akçağ, Ankara, pp.216-226, 2018