Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Baskent University, Instıtute Of Health Scıences, Odyoloji (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Audıo-Vısual Technıques And Medıa Productıons, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kbb Odyoloji Ve Konuşma Ses Bozuklukları (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Baskent University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, Turkey

Dissertations

 • 2007 Postgraduate

  Tinnitusun ölçülebilir değerlerinin (frekans, amplitüd, minimal maskeleme seviyesi ve rezidüel inhibisyon) epidemiyolojik, klinik, odyolojik ve psikosomatik veriler ile ilişkisinin araştırılması

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kbb Odyoloji Ve Konuşma Ses Bozuklukları (Yl) (Tezli)