Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Design and Implementation of Fuel Cell and Photovoltaic Panel-Supported Ozonation System

OZONE-SCIENCE & ENGINEERING, vol.41, no.2, pp.186-196, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

MICRO CONTROLLER AND COMPUTER BASED REACTIVE POWER COMPENSATION

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.24, no.2, pp.363-370, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Education Set Design for Smart Home Applications

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.19, no.4, pp.631-638, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Simulation of the parallel connection of electrical power stations

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, vol.36, no.4, pp.332-341, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

RPL Tabanlı Atakların Ağ Adli Bilişimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.4, pp.2366-2376, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Legal Regulation of Reactive Power Compensation in Energy Efficiency

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.3, pp.677-685, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

NESNELERİN İNTERNETİ: RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM

Denetişim, vol.0, no.19, pp.73-88, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişim Alanında İşlenen Suçlar Üzerine Bir İnceleme

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.8, no.3, pp.229-236, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

PLC Based SCADA for Micro Hydroelectric Power Plants

International Journal of Electrical Energy, vol.4, no.1, pp.67-71, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Active Learning in Motor Control and Matlab Simulation

Journal of Automation and Control Engineering, no.4, pp.299-303, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Easy Calculation Method for the Electricity Production by Solar Panels and its Applicability in Gaziantep

Journal of Applied Sciences, vol.9, no.21, pp.3927-3931, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matlab Kullanarak Basit Bir Güvenlik Sistemi Geliştirilmesi

Politeknik Dergisi, vol.12, no.2, pp.67-72, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design and Application of Internet Based Solar Pump and Monitoring System

Journal of Applied Sciences, vol.8, no.16, pp.2859-2866, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Güç Transformatörü Uç Empedans Eğrisinin Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Kestirimi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.7, no.3, pp.185-189, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anahtarlamanın Endüstriyel Bir Tesisteki Etkilerinin İncelenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.3, no.1, pp.31-38, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Study on Security Awareness in Mobile Devices

2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK), Ankara, Turkey, 6 - 07 November 2019

Importance of Power Flow and Load Analysis in Pre-Installation Power Systems

2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, Turkey, 11 - 13 October 2019

ICS Cyber Attack Analysis and a New Diagnosis Approach

International Conference on Artificial Intelligenceand Applied Mathematics in Engineering 2019, 20 April - 22 September 2019, pp.127-141

Akıllı Binalarda Konfor Faktörü ve Optimizasyonu

International Congress on HumanComputer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA 2019), 5 - 07 July 2019

LOG MANAGEMENT WITH OPEN SOURCE TOOLS

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences (ISAS 2019), 19 - 21 April 2019

SİNOP BÖLGESİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEKLİ ENERJİ GÜZERGAHI SEÇİM UYGULAMASI

6. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.435-441

Cyber Security Analysis of DoS and MitM Attacks Against PLCs Used in Smart Grids

7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.36-40 identifier identifier

Akıllı Şebeke Eğitiminde Benzetim Modellerinin Önemi Ve Bir Örnek Uygulama

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018, vol.2, pp.103-118

Pasif Algılayıcıların Patlayıcı İçerikli Malzeme Tespitinde Kullanımı

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018, vol.2, pp.87-94

Cyber Security in Industrial Control Systems: Analysis of DoS Attacks against PLCs and the Insider Effect

6th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.81-85 identifier identifier

Data Storage in Smart Grid Systems

6th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.110-113 identifier identifier

Batarya ve Flywheel enerji depolama sisteminden oluşan Hibrit bir Elektrikli Aracın Benzetim Modeli

IV. International Multidiciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE2017), Roma, Italy, 23 - 25 August 2017

4650 kVA Kurulu Güce Sahip Bir Enerji Dağıtım Sisteminin ETAP Programı ile Analizi

1. ELEKTRİK ENERJİSİ DÖNÜŞÜMÜ KONGRESİ-ELAZIĞ, Turkey, 21 - 22 September 2017

Smart Grid Integration of Micro Hybrid Power System Using 6-Switched 3-Level Inverter

5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.161-165 identifier identifier

Energy Consuption Monitoring with Smart Lamp Socket for Smart Grid via M2M Platform

5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.80-84 identifier identifier

Design, Analysis and Optimization of 1350 MW Natural Gas Thermal Power Plant

5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.140-144 identifier identifier

A Different Model of WECS Connected to Smart Grid Through Matrix Converter

4th International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2016, pp.117-121 identifier identifier

PLC Based SCADA for Micro Hydroelectric Power Plants

2nd International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2015), 28 - 29 April 2015

Internet Based Monitoring and Control of a Wind Turbine via PLC

3rd International Istanbul Smart Grid Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2015 identifier identifier

Books & Book Chapters

Analysis of MODBUS Protocol Vulnerabilities with ModbusPalSimulator

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ENGINEERING SCIENCES-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN, Doç. Dr. Duygu KAVAKDr. Ali KILIÇER, Editor, IVPE, Cetinje, pp.184-202, 2018

Doğru Akım Devreleri ve Analizi

ÖZGE MATBAA VE TASARIM, Ankara, 2015