Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Asthma and Sport

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.20, no.1, pp.27-29, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of massage therapy on symptoms related cerebral palsy in children with cerebral palsy:A systematic review

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE OF KAZAKHSTAN, vol.4, no.58, pp.6-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Scapular and Core Muscle Endurance In Professional Athletes

Annals of Medical Research, vol.26, no.7, pp.1295-1300, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HALLUKS VALGUS ETYOLOJİSİNDE ROL OYNAYABİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Halluks Valgus tanılı olgularda iki farklı rijit bantlamanın etkileri

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

PROFESYONEL ATLETLERDE ÇEVİKLİK PERİSKAPULAR KAS ENDURASI VE ANAEROBİK GÜÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ

13. Turk Spor Yaralanmalari, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, Turkey, 22 November - 26 October 2016

Books & Book Chapters

Skafoid Kırıkları

in: KLİNİK ORTOPEDİKREHABİLİTASYON:Ekip Yaklaşımı, GÜZEL Nevin A., ÇITAKER Seyit, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.42-45, 2019

Kronik Hastalıklar ve Spor

in: SPORCU SAĞLIĞI, ATALAY GÜZEL NEVİN, KAFA NİHAN, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.163-173, 2017