Education Information

Education Information

 • 1994 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Tasarıma bağlı uyarlanabilir örneklemede yığın ortalaması tahmin edicilerinin ve varyanslarının sonlu bir yığın için davranışlarının incelenmesi

  Gazi University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  İki faktör ve blok değişkenin kullanıldığı tek-faktör bölünüme bağlı olmayan varyans analizi

  Gazi University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English