Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kompozit Rezin Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişikliğinin Değerlendirilmesi’xx

Restoratif Diş Hekimliği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya-Türkiye, 6-8 Aralık 2019, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019