Achievements & Reputation

Awards

 • March 2017 İnvaziv aspergilloz ve kandidoz gelişen kök hücre nakli alıcısı hematolojik maligniteli hastalarda TLR-4, PTX-3, Dectin-1 ve CARD9 genlerindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin ve fungal enfeksiyonlara yatkınlığın retrospektif olarak araştırılması

  Glead Proje Destek Programı

 • May 2013 A case with Michelin Tire Baby Syndrome

  6. İstanbul Dismorfoloji Günleri

 • February 2013 Ailesel Akdeniz Ateşi Tedavisinde CYP3A4 ve MDR1 Gen Polimorfizmlerinin Kolşisin Farmakogenetiği Üzerine Etkisi

  Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu-2013

 • May 2010 Linkage analysis and a novel COL4A5 mutation in a large Turkish family with Alport syndrome

  9.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • June 2004 Tumor suppressor gene alterations in patients with malign pleural mesothelioma due to environmental asbest exposure in Turkey

  Vı. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi

Citations

Total Citations (WOS): 139

h-index (WOS): 7