Achievements & Reputation

Publication

127

Citation (WoS)

153

Citation (Scopus)

194

H-Index (WoS)

7

H-Index (Scopus)

7

Congress and Symposium Activities

 • 21 December 2022 - 21 December 2022 Complementary perspectives on ART: Promising innovations, International Symposium

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 09 November 2022 - 13 November 2022 15th National Congress of Medical Genetics

  Session Moderator

  Muğla, Turkey

 • 04 June 2022 - 04 June 2022 Prenatal Diagnosis Course

  Audience

  Ankara, Turkey

Awards

 • March 2017 İnvaziv aspergilloz ve kandidoz gelişen kök hücre nakli alıcısı hematolojik maligniteli hastalarda TLR-4, PTX-3, Dectin-1 ve CARD9 genlerindeki tek nükleotid polimorfizmlerinin ve fungal enfeksiyonlara yatkınlığın retrospektif olarak araştırılması

  Glead Proje Destek Programı

 • May 2013 A case with Michelin Tire Baby Syndrome

  6. İstanbul Dismorfoloji Günleri

 • February 2013 Ailesel Akdeniz Ateşi Tedavisinde CYP3A4 ve MDR1 Gen Polimorfizmlerinin Kolşisin Farmakogenetiği Üzerine Etkisi

  Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu-2013

 • May 2010 Linkage analysis and a novel COL4A5 mutation in a large Turkish family with Alport syndrome

  9.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • June 2004 Tumor suppressor gene alterations in patients with malign pleural mesothelioma due to environmental asbest exposure in Turkey

  Vı. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi