Education Information

Education Information

 • 1995 - 1998 Doctorate

  University of Tulsa, İmmünoloji, United States Of America

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  University of Tulsa, Moleküler İmmünoloji, United States Of America

 • 1980 - 1985 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Yerli ve Milli Tetanoz ve Difteri Toksoid Aşılarıyle Oluşan İmmün Cevapların , in vitro ve ex vivo Karakterizasyonu Sustainable Development

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2019 Doctorate

  Dihidroartemisinin'in insan kronik lenfositik lösemi hücre serilerinde apoptoza etkilerinin immünomoleküler değerlendirilmesi Immunomolecular evaluation of dihydroartemisinin effects on apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cell lines Sustainable Development

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2017 Doctorate

  Altın nanokafeslerin makrofaj hücreleri ile etkileşiminin raw 264.7 hücre hattı-hbsag modellerinde in vitro şartlarda araştırılması Evaluation of the interaction of gold nanocages with macrophages in raw 264.7 cell line-hbsag models in vitro Sustainable Development

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2017 Doctorate

  Kanser Tedavisinde Kullanılabilir Olarak Geliştirilmiş Anti-VEGF Monoklonal Antikorların Moleküler ve İmmünoloji Karakterizasyonunun in vitro Yöntemler ile Araştırılması Sustainable Development

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2016 Expertise In Medicine

  Kornea neovaskülarizasyonunda yeni bir biyobenzer bevacizumab'ın etkinliğinin değerlendirilmesi The effect of a new biosimilar bevacizumab on corneal neovascularization

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

 • 2015 Doctorate

  Tip 1 Diyabet Antijenlerine Spesifik T Hücre Klonlarının İzolasyonu ve Karakterizasyonu Sustainable Development

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2014 Doctorate

  Mycobacterium tuberculosis man-lam antijeninin fibroblast-makrofaj kokültür modelinde makrofaj polarizasyonuna etkisinin araştırılması Investigation the effect of mycobacterium tuberculosis man-lam antigen on fibroblast–macrophage coculture model to the macrophage Sustainable Development

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Foreign Languages

 • C1 Advanced English