Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr), Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Yenileme sürecinde tahmin ediciler ve uygulamaları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Homojen olmayan varyans varsayımı altında ortalamaların eşitliği için test istatistikleri

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)

 • 2007 Postgraduate

  Çok boyutlu ölçekleme yöntemlerinin incelenemesi ve bir uygulama

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)