Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köşe Tümörlerinde Son 5 Yıllık Tecrübemiz ve Post-op İşitmenin Korunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.398

Does the third cervical vertebra need to be rimmed for odontoid screwing A Comperative Radiological Study

4th ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine surgery and Interventional Treatments, 1 - 03 April 2011

Servikal spinal kanal hidatid kisti

TND 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 21 April 2009

Tip 1 Arnold Chiari malformasyonu

22. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.63

Pontoserebellar köşe yerleşimli tümörlerde gamma knife sonuçlarımız

Turkish Neurosurgery-22 Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.49-50

Spinal tümörlerde 2002 2007 yılları deneyimlerimiz

Turkish Neurosurgery-22. Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.73

Sebebi bilinmeyen siringomiyeli

Turkish Neurosurgery-22. Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.94

serebral Abseler 10 olgu analizi

Turkish Neurosurgery-22. Bilimsel Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2008, vol.18, pp.178

Morquio Sendromu ve Servikal Myelopati

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kongre kitabı, Turkey, 6 - 09 December 2007, pp.8-43

Çocukluk Çağı PNET lerde Agresif Yaklaşım Sonuçları

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kongre Kitabı, Turkey, 6 - 09 December 2007, pp.1-40

İntrakranial Uzanım ve Kemik Erozyonu ile Leptomeningeal Kisti Taklit eden Saçlı Derinin Venöz Hemanjiomu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kongre kitabı, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2007, pp.10-44

Klivus Yerleşimli Plazmasitom

Turkish Neurosurgery-19. Bilimsel Kongresi, Turkey, 27 - 31 May 2005, vol.15, pp.202

İntradural Ekstramedüller Spinal Tüberkülom

Turkish Neurosurgery-19. Bilimsel Kongresi, Turkey, 27 - 31 May 2005, vol.15, pp.108

Supratentorial Kitle İle Prezente Olan Gnathostomyazis

Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2003, pp.1-14

Treatment of Dural Sinus Trombosis with Low Molecular Weight Heparin and Tissue Plasminogen Activator

4th International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosuriıcal Society, 03 August 2002

Penetran Travma Sonrası Gelişen Brown Sequard Sendromu ve BOS Fistülü

4th International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turiısh Neurosurgical Society, Kongre Kitapçığı, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.286

Yenidoğanda Akut Subdural Hematomun Spontan Rezolüsyonu Olgu Sunumu

4th International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, Kongre Kitapçığı, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.165

Lomber Laminektomi Sonrası Ortaya Çıkan Peridural Fibrozisin Önlenmesinde 5 Fluorourasil ve Adcon L in Etkinliklerinin Karşılaştırılması

International Congress on Cerebral Venous System and 4th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, Turkey, 3 - 08 June 2002, pp.144

Nidüs Embolizasyonu İle Tedavi Edilen Bir Pediyatrik AVM

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 1998, pp.256