Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Post Graduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Under Graduate

  Gazi University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Ratlarda Klorprifos’un Hepatotoksik Etkisi ve Kuersetin ve Kateşin’in Koruyucu Rolü

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2007 Post Graduate

  Malathion’un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi ve Vitamin C ve E’nin Koruyucu Rolü

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011EUROTOX Temel Toksikoloji Kursu (Basic Toxicology Course)

  Vocational Training , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2006Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu

  Vocational Course , Gazi Üniversitesi