5-Lipoksijenaz Aktive Edici Protein (FLAP) İnhibitörleri - 2


Banoğlu E. , Olğaç A. , Çapan İ. , Kretzer C., Werz O.

Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, İlk Tescil, 2021, Tescil İçin Başvuru Yapıldı

  • Buluş Türü: Patent
  • Kayıtlı Olduğu Ülke: Türkiye
  • Buluşun Durumu: Tescil İçin Başvuru Yapıldı
  • Başvuru Tarihi: 11.02.2021