5-Lipoksijenaz Aktive Edici Protein (FLAP) İnhibitörleri - 1


Olğaç A. , Banoğlu E. , Carotti A., Kretzer C., Garscha U., Werz O., et al.

Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, İlk Tescil, 2020, Tescil İçin Başvuru Yapıldı

  • Buluş Türü: Patent
  • Kayıtlı Olduğu Ülke: Türkiye
  • Buluşun Durumu: Tescil İçin Başvuru Yapıldı
  • Başvuru Tarihi: 14.02.2020