Geliştirilmiş kompleksleştirme yöntemiyle sentezlenen Ti-Fe katalizörünün Hidrojen sülfürün seçici oksidasyonuyla elementel kükürt üretiminde kullanılması


YAŞYERLİ S. , YAŞYERLİ N. , TAŞDEMİR H. M.

Patent, BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma, 2014, Tescil İçin Başvuru Yapıldı

  • Buluş Türü: Patent
  • Kayıtlı Olduğu Ülke:
  • Başvuru Tarihi: 1.01.2014